Læserbrev

I de fleste aviser er der læserbreve. Her har læserne mulighed for at give deres mening til kende. Man finder både debatindlæg og læserbreve som ofte er reaktioner på et emne eller en sag, der tidligere er blevet omtalt i avisen eller måske på tv. Alle kan sende et læserbrev, men det er avisen, der bestemmer om brevet bliver trykt. Derfor er det vigtigt at man skriver om noget, der har interesse for mange læsere.
 
 

Genreblomst

 
 

Blomstens blade 

   • Går straks til sagen
    Et læserbrev straks til sagen. Teksten er fra starten tydelig omkring, hvad der er i spil og hvad afsenderen ønsker at sige sine mening om. Der er derfor ingen lange præsentationer, opbygninger eller sidespring i teksten. Det gælder om at komme hurtigt hen til det, som er vigtigt. Et læserbrev har ofte en lidt provokerende overskrift, der samler de meninger man vil have frem, og som fanger læserens interesse.

   • Meninger og argumenter
    I et læserbrev prøver afsenderen at overbevise andre om, at dennes meninger er rigtige og vigtige. Derfor begrunder afsenderen sine meninger med skarpe meninger og har gode argumenter.
     
   • Nemt at forstå
    Der bruges et klart og tydeligt sprog, som er nemt at forstå, da mange læsere gerne skal kunne læse og forstå, det der skrives om. Et læserbrev kan sagtens tillade sig at være vredt, provokerende, ensidigt osv., men det er stadig vigtigt at være velargumenteret og vigtigst af alt: læserbrevet SKAL have noget på hjerte. 
     
   • Subjektivt
    Et læserbrev er et udtryk for afsenderes egne holdninger og overvejelser og er derfor meget subjektivt i sit sprog.
     
   • Præsentation, argumentation, sammenfatning, afrunding
    Et læserbrev indeholder ofte:
    1. Præsentation af emnet/sagen og af afsenderens mening/holdning.
    2. Argumentation for ens meninger med eksempler. 
    3. Sammenfatning af de vigtigste synspunkter.
    4. Afrunding (fx opfordring til læseren om en bestemt handling).
     
   • En bred målgruppe
    Et læserbrev minder lidt om et debatindlæg, men er kortere og går mindre i dybden med problemet. Et læserbrev er udelukkende drevet af afsenderens energi omkring et emne eller problem, og skal ikke fylde siden op med mere end nødvendigt. Det er skrevet af en helt almindelig læser af bladet/avisen og er derfor ofte mere "frit" i sproget, og stiller ikke de samme krav til sprog og stil som fx et debatindlæg eller en klumme gør,
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node