Læserbrev

 • I de fleste aviser er der læserbreve. Her har læserne mulighed for at give deres mening til kende. Man finder både debatindlæg og læserbreve som ofte er reaktioner på et emne eller en sag, der tidligere er blevet omtalt i avisen eller måske på tv. Alle kan sende et læserbrev, men det er avisen, der bestemmer om brevet bliver trykt. Derfor er det vigtigt at man skriver om noget, der har interesse for mange læsere.
   
 • Man prøver i et læserbrev at ramme den sprog-stil som avisen selv har. 
   
 • Man vælger en lidt provokerende overskrift, der samler de meninger man vil have frem.
   
 • Der bruges et klart sprog, da mange gerne skal læse og forstå, det der skrives om.
   
 • I et læserbrev prøver afsenderen at overbevise andre om, at hans/hendes meninger er rigtige og vigtige. Derfor begrunder afsenderen sine meninger (argumenterer).
   
 • Et læserbrev udtrykker holdninger og meninger og er derfor subjektivt i sit sprog.
   
 • Et læserbrev indeholder:
  1. Præsentation af emnet/sagen og af afsenderens mening/holdning
  2. Argumentation for ens meninger med eksempler. 
  3. Gentagelse af de vigtigste synspunkter
  4. Afslutning (fx opfordring til læseren om en bestemt handling).
   
 • Et læserbrev minder om et debatindlæg, men er kortere og går mindre i dybden med problemet. Et debatindlæg udtrykker en holdning til et problem, kommer med løsningsforslag og opfordrer til at få reaktioner og meninger fra andre. Et læserbrevet vil ofte kun udtrykke en holdning.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node