Kommentar

 • Kommentar hører under kategorien: opinion.
   
 • En kommentar er en tekst i en avis, og kan være skrevet af enten en ansat på avisen eller en udefra.
   
 • En kommentar er en slags svar/reaktion på en anden artikel, læserbrev eller en anden persons holdning. Dvs. at kommentaren er skrevet, fordi man ønsker at kommentere noget andre har sagt. En kommentar tager ofte fat i noget "som rører sig" for tiden. Noget aktuelt.
   
 • I en kommentar forklares det, hvad det er, den kommenterer på. Det kan fx være en artikel, en udsendelse i TV eller en udtalelse fra en poliker. Læseren skal vide, hvad den kommenterer på.

 • I en en kommentar forsøger afsenderen at overbevise om, at den har ret.
   
 • En kommentar er saglig. Dvs. at den holder sig til sagen og ikke kun kritiserer. Det er derfor vigtigt, at den der skriver kommentaren, er god til at argumentere og har sat sig ind i emnet.
   
 • En kommentar er subjektiv.
   
 • En kommentarer er typisk bygget op af tre elementer.
  1) Præsentation af emnet og den holdning man øsker at kommentere på.
  2) Kommentarer, påstande, argumenter og eksempler.
  3) Opsamling og konklusion.
   
 • En kommentar minder om et debatindlæg, men den der skriver er mere opsat på at bevise sine holdninger til det emne, der skrives om. Debatindlægget er mere åbent og spørgende og forventer gerne et modsvar.

 • En kommentar slutter med en konklusion og slår fast, hvad den mener.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node