Kommentar

En kommentar er en artikel som er en slags svar/reaktion på en anden artikel. Dvs. at kommentaren er skrevet, fordi man ønsker at kommentere på noget, andre har sagt. 
 
En kommentar bringes i en avis, og kan være skrevet af enten en ansat på avisen eller en  person udefra. En kommentar er en opinionsartikel. Den har til opgave at påvirke læserens holdninger. Genren kommentar hører derfor under kategorien: opinion.
 

Genreblomst

 
 

Blomstens blade

 • Kommenterer på noget
  I en kommentar forklares det tydeligt, hvad det er, den kommenterer på. Det kan fx være en artikel, en TV-udsendelse eller en udtalelse fra en poliker. Læseren skal vide, hvad der kommenteres på. 
   
 • Aktuel
  En kommentar tager ofte fat i noget "som rører sig" for tiden. Noget aktuelt. Det er derfor som regel nyere artikler eller udtalelser, som kommentaren skrives til.
 • Enig eller uenig
  Afsenderen har valgt at skrive en kommentar for at forklare hvad man er enig eller uening i. Kommentaren skal også udvide emnet med nye vinkler og informationer - altså bringe noget nyt ind i sagen. 
   
 • Saglig
  En kommentar er saglig. Det betyder, at den holder sig til sagen og ikke bare kritiserer og peger fingrer. Det er derfor vigtigt, at den der skriver kommentaren, er god til at argumentere og har sat sig ind i emnet.
   
 • Subjektiv
  En kommentar er subjektiv. Dvs. at det er afsenderens holdninger og meninger - ikke avisens.
   
 • Præsentation, holdninger, konklusion
  En kommentarer indeholder som minimum disse 3 elementer.
  1) Præsentation: Hvad er det man vil kommentere på?
  2) Holdninger: Afsenderens holdninger og argumenter.
  3) Konklusion. Opsamling og et tydeligt standpunkt.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node