Klumme

 • Klumme hører under kategorien "opinion".
   
 • En klumme er en tekst i en avis, som handler om et aktuelt emne eller om betragtninger fra hverdagen. Det kan fx være noget, som irriterer afsenderen eller  eller noget, som han/hun synes er rigtigt eller forkert og gerne vil udtrykke en holdning om.
   
 • Det er afsenderens egen holdning, der kommer til udtryk. En klumme er meget subjektiv i sit sprog.
   
 • Afsenderen ser tit på emnet fra en humoristisk, kreativ og underholdende side. Altså kommer der ofte sjove eksempler og skæve vinkler. Der bruges ofte sproglige virkemidler.
   
 • En klumme kan også være provokerende.
   
 • En klumme er skrevet i "jeg-fortæller".
   
 • Sproget er frit og hverdagsagtigt - men skarpt formuleret, så man ikke er i tvivl om, hvad afsenderen mener.
   
 • Klummen reflekterer over emnet og forsøger at komme med forslag løsninger/forbedringer.
   
 • En klumme skal nå frem til en konklusion, hvor det er tydeligt hvilke tanker og meninger, der er sat i spil.
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node