Essay

 • Essay hører under kategorien: refleksion.
   
 • Et essay er en slags fri tekst om et emne (tema), som forfatteren tænker over.
   
 • Ordet ”essay” betyder "forsøge" eller ”afprøve”.
   
 • I et essay leder man efter sandheden; man forsøger at finde ud af noget, ikke for at fortælle det, man allerede har fundet ud af. Noget forfatteren er optaget af, overraskes over, tænker over, undrer sig over. Forfatteren er nysgerrig på sit emne og er derfor undersøgende og reflekterende.

 • Forfatteren begrunder og argumenterer kommer med eksempler og modeksempler.
   
 • I et essay går forfatteren ind i en slags debat eller samtale med sig selv. En indre monolog. Der argumenteres for og imod, og forskellige løsninger bliver undersøgt.
   
 • Forfatteren tænker nærmest højt. Et essay bliver derfor en række af tankestrømme. Man kan kalde det for skrive-tænkning.
   
 • Man kan mærke forfatterens personlighed og humør igennem teksten. Man mærker ofte en tydeligt lyst fra forfattere til at tænke tanker om emnet.
   
 • Sproget er velovervejet og velformuleret.
   
 • Der er ofte erindringer i et essay: særlige hændelser fra tidligere i ens liv.
   
 • Forfatteren har sanser med i sine beskrivelser: høre-, lugte-, syns-, smags- og følesansen.
   
 • Et essay kan ofte inddeles i:
  1) Det konkrete: emnet præsenteres, beskrives, forklares
  2) Det erindrinde: personlige erfaringer, oplevelser og minder om emnet
  3) Det reflekterende: der tænkes over emnet og emnet belyses fra flere vinkler
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node