Essay

Et essay er en slags fri tekst om et emne eller et tema, som forfatteren tænker over. Ordet ”essay” betyder "afprøve" eller ”forsøge”. Man afprøver og forsøger sig med et emne. Man prøver begribe og forklare essensen af det. I et essay leder man efter noget - en slags sandhed. Noget som forfatteren er optaget af / undrer sig over / er nysgerrig på.
 
Essay hører til kategorien: refleksion. I et essay kommer det til udtryk ved at forfatteren hellere vil undersøge og tænke over mulighederne ved emnet - end at ville forklare viden der allerede eksisterer.
 
 

Genreblomst

 
 

Blomstens blade

 • Skrivetænkning: I et essay går forfatteren ind i en slags debat eller samtale med sig selv. En indre monolog. Der argumenteres for og imod, og forskellige løsninger bliver undersøgt. Forfatteren tænker nærmest højt men der skrives. Et essay bliver derfor en række af tankestrømme. Man kan kalde det for skrive-tænkning.
 • Det konkrete, det erindrende, reflekterende. Disse 3 ord bruges til at huske på, hvad et essay helst skal indeholde.

  1. Det konkrete: Her præsenteres emnet. Hvad er det vi skal høre om? Emnet vises frem, beskrives, foldes ud og forklares.

  2. Det erindrinde: Her fortæller forfatteren om personlige erfaringer og oplevelser med emnet. Forfatteren deler også et særligt minde, hvor der huskes tilbage. Her gives der detaljerede beskrivelser af, hvad der skete, og hvordan det var at være der. Forfatteren har sanserne med i sine beskrivelser: høre-, lugte-, syns-, smags- og følesansen.

  3. Det reflekterende: Der tænkes over emnet og det belyses fra flere vinkler. Forfatteren forsøger at få "styr" på emnet - at begribe og forklare det. Der gives eksempler, forklaringer, argumenter og modagumenter. Emnet vendes og drejes og undersøges grundigt. Forfatteren kommer ofte til en form for forståelse eller konklusion til sidst.
 • Forfatteren elsker detaljer. Selv de små ting har forfatterens interesse. Forfatteren er interesseret i at gå på opdagelse i emnet og forklare det videre i teksten. Alle hjørner undersøges for at finde interessante ting at fremhæve. Man "nørder" med emnet. 
 • Den røde tråd: Alt i essay'et spinder rundt om det emne, som forfatteren har valgt at skrive om. Det hele starter og slutter med emnet. Emnet ER "den røde tråd" i teksten.
 • Forfatteren er til stede: Man kan mærke forfatterens personlighed og humør igennem teksten. Man mærker ofte en tydeligt lyst fra forfatteren til at tænke tanker om emnet. Forfatteren er til stede og er nærværende.
 • Der leges med sproget: Et essay lyder godt. Forfatteren har ofte gjort sig umage med at skrive. Sproget er velovervejet og velformuleret. Man leger også gerne med ordene og sproget, for at fremhæve pointer eller for at gøre teksten mere underholdene. Man kan bruge metaforer, ordspil og andet, som kan give teksten farve. Eksempler og erindringer skrives i et levende sprog, fyldt med stemninger og sansebeskrivelser, så det føles som at være der selv, når man læser det.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node