Erindring

 • Erindring hører under kategorien: refleksion.
   
 • En erindring er en fortælling, hvor forfatteren skriver om noget interessant, som forfatteren kan huske fra sin fortid. En erindring kan fx handle om vigtige begivenheder fra barndommen eller ungdommen. En erindring er ofte et minde om noget lykkeligt, sørgeligt, eller på anden måde følelsesladet.
   
 • Fortællingen tager udgangspunkt i, at forfatteren tænker tilbage på noget særligt. Erindringen prøver ikke nødvendigvis at nå frem til en konklusion eller et budskab, men forsøger i stedet at indramme og videregive en oplevelse, som har haft en betydning for fortællerens liv.
   
 • Fortælleren forsøger at gøre sit minde spændende for læseren, og skriver derfor ofte på en lidt mere interessant/spændende måde, end det måske i virkeligheden var.
   
 • Erindringer kan ofte minde om en dagbog. Dog med mere indhold og mere fyldige beskrivelser.
   
 • Fortællingen peger måske også på ting eller emner, som hørte den tid til. Fx ting der ikke længere eksisterer eller noget, som rørte sig i samfundet.
   
 • Der fortælles om stemninger, følelser, miljø, personer og oplevelser. Der er ofte sansninger i fortællingen. (Se, røre, lugte, høre, smage).
   
 • Der er detaljerede og fyldige beskrivelser. Fortælleren forsøger at skabe billeder i hovedet på den, som læser.
   
 • En erindring starter som regel med at gøre opmærksom på at fortælleren husker tilbage. Eksempler: Jeg husker tydeligt da..... Min barndom var ofte præget af.... Da jeg blev forelsket første gang var det som....
   
 • Fortælleren er den der husker tilbage. Derfor er synsvinklen 1. personfortæller (jeg-fortæller).
   
 • Erindringer er skrevet i datid.
   
 • Handlingen er kronologisk (springer ikke rundt i tid).
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node