Episk

Der er grundlæggende to fortællemåder i litteraturen; episk (epik) og lyrisk (lyrik).

Episk:

Episk betyder, at der er en historie der foregår over tid, og som har en fortæller. 
 
Episke tekster er fortællende og kendes ved, at der foregår en handling, som man vil kunne sætte ind i en handlingslinje
 
Handlingen har et tidsforløb, men den er ikke nødvendigvis kronologisk
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node