De episke love

De episke love er en måde man kan overskue, hvad rigtig mange folkeeventyr har til fælles i sproget og i måden handlingen er sammensat på.
 
Mange af lovene er til at gøre eventyret mere enkelt og nemmere at huske. 
 
De episke love er opstillet af Axel Olrik i 1908 og var et resultat af mange års forskning i folkeeventyr
 
Loven om handlingens ligeløb
Handlingen bevæger sig kronologisk fremad.

Modsætningsloven
Når to personer stilles overfor hinanden, er de som regel modsætninger. Den gode kæmper mod den onde, den kloge snyder den dumme, den fattige mod den rige m.m. Læs mere om modsætninger.

2-talsloven
I eventyr er der som regel kun to personer i aktion samtidig. Dette kaldes for 2-talsloven.

3- talsloven
Hovedpersonen skal ofte overvinde 3 prøver eller klare 3 fjender. Denne lov bruges til at opbygge spænding og forventning hos læseren, men også til at fortælle, at det kræver flere forsøg at klare svære udfordringer. Tallen 3 er et af de magiske tal. Fx kan der også være 3 vigtige personer, 3 genstande osv..

Midtpunktloven
Handlingen cirkler altid omkring en hovedperson. Vi hører kun om det, som er vigtigt for at forstå hovedpersonens historie.

Tvillingeloven
Når to personer er fælles om en handling, fremstår de svagere end en enkelt person, der kan udføre den samme handling alene.

Gentagelsesloven
Der bruges mange gange gentagelser i eventyr, f.eks. at personen skal gøre noget flere gange i historien på samme måde. Det skaber genkendelse og tryghed hos læseren. Læs mere.

Bagvægtsloven
Vægten ligger på den sidste handling i en række af flere ens handlinger. Det er den sidste gang, som er den vigtigste. Læs mere.

Forvægtsloven
Personer med højere status bliver nævnt før personer med lavere status. Fx nævnes Kongen eller kejseren som den første, når de optræder i sætninger med andre personer.

Indledningsloven
Fortællingen begynder med et roligt optrin, som den egentlige handling udvikler sig ud fra.

Hvileloven
Historien ender. Der er et lille afsnit til sidst, som skaber ro i fortællingen.
 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node