Byline

En byline er en linje i en artikel, hvor der står, hvem journalisten er, og hvornår artiklen er skrevet. En byline fungerer derfor som en slags kildeangivelse.
Eksempel på artikel-layout