Anmeldelse

 • Anmeldelse hører under kategorien: opinion.

 • En anmeldelse er en tekst, hvor anmelderen giver sin egen mening om en konkret ting. Fx. en film, bog, oplevelse el. lign.

 • En anmeldelse er subjektiv. Dvs. det er anmelderens egen holdning, der kommer til udtryk.

 • Anmelderens opgave er at beskrive sin egen oplevelse, så modtageren selv kan tage stilling til, om han vil fx se filmen, læse bogen, prøve forlystelsen osv.

 • Afsenderen skal beskrive emnets væsentligste indhold, men må ikke afsløre vigtige ting, som vil kunne ødelægge oplevelsen for modtageren. 

 • En anmeldelse er skrevet af en jeg-fortæller.

 • En anmeldelse er ofte opbygget på følgende måde: 
  - Indledning
  - Resume
  - Uddybning
  - Eksempler
  - Konklusion

 • I en anmeldelse gives der ofte en karakter. Fx "5 stjerner" eller 7 ud af 10 osv.
   
 • En anmeldelse rummer relevant fakta om det der anmeldes. I en filmanmeldelse kunne det fx være spilletid, instruktørens navn, produktionsselskab osv.Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node