Webdok (genretræk)

Hvad er en webdok?

Ordet webdok er en forkortelse af webdokumentar. Webdok’en er altså en dokumentar på en internetside, der blander tekst, video, lyd og andre udtryksformer. En webdok giver også læseren mulighed for interaktion.

Interaktion betyder, at læseren selv har indflydelse på hvornår og hvordan artiklens indhold bliver formidlet. Det kan fx være en graf, der folder sig ud, et billede, der giver nye oplysninger, når man trykker på det eller en video, der afslører nye sider af indholdet.
Det vil altså sige, at en webdok er en dokumentarisk artikel, der benytter sig af hjemmesidens digitale muligheder.

For at forstå hvad webdok’en vil, er det nødvendigt at forstå, hvad en dokumentar er. En dokumentar er undersøgende og spørgende journalistik. Normalt kender vi dokumentaren serveret som film, hvor journalister undersøger en sag eller et emne i dybden. I webdok’en er det undersøgende og spørgende flyttet til hjemmesideformatet, som åbner for nye muligheder.
 
Her kan man også bruge video, billeder, lyd og interaktivitet til at supplere oplevelsen med.
 

Indhold

Webdok'ens indhold tager afsæt i et aktuelt emne.

Journalisten forholder sig spørgende, undersøgende, og opsamlende, så læseren oplever at være blevet "klogere" efter at have læst/set webdok'en. 

Den lille historie i den store historie

Belysningen af emnet tager ofte udgangspunkt i ”den lille historie i den store historie”. Det betyder, at man bruger en case (den lille historie), der passer ind i beskrivelsen af et større emne eller tema (den store historie).

Den store historie gør, at emnet har relevans for mange mennesker, og den lille historie gør emnet personligt og nærværende.  

Her ses forskellige eksempler:

Den store historie
(tema/emne)
Den lille historie
(case)
Samfundet oplever et stigende antal med overvægt
Reportage om Susanne tilværelse efter en fedmeoperation
Psykisk syges forhold Baggrundshistorie om Johns liv med skizofreni
Den aktuelle politiske situation Portrætartikel af en aktuel politisk leder

 

Opbygning

Webdok’en er bygget op som en traditionel hjemmeside, og det vil sige, at tekster og informationer kommer horisontalt (oppefra og ned).

For lettere at kunne overskue hele teksten, er der i mange webdoks er der en visuel markering af, hvor langt man er i indholdet. 

Forholdet mellem elementerne 

Fordelingen af tekst, billeder, video og grafik varierer fra webdok til webdok, men forholdet kan som oftest beskrives enten som: 

  • Kompletterende - dvs. at illustrationer og tekst hjælper hinanden - de gør hinanden komplette og forståelsen fyldestgørende. De hjælper med at udfylde hinandens ”tomme pladser” eller den enes manglende information.

eller

  • Ekspanderende - dvs. at Illustrationerne forstærker teksten, som ikke nødvendigvis kan forstås alene. Det kan også være omvendt, hvor det er teksten, der forstærker illustrationerne.

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node