Vejledning

Lidt til læreren

Analysehjulet
Analysehjulet er en hjælp til at analysere tekster m.m. i dansk i udskolingen. Analysemodeller er ofte meget forskellige og svære at finde rundt i. Analysehjulet var derfor en ide til et system, hvor arbejdet med forskellige genrer kunne følge de samme overskrifter. Dette har vist sig at skabe overskuelighed og mere tryghed i arbejdet med de mange genrer. 
 
Lærerens rolle: Analysehjulet er tænkt som et supplement til undervisningen, og lærerens rolle, som vejleder, er derfor vigtig. Opgaven er at hjælpe eleven til at udvælge relevante analysepunkter fra Analysehjulet, i forhold til den tekst der arbejdes med. Analysehjulet skal IKKE styre elevens arbejde. Det er eleven, der skal lære at styre Analysehjulet. Der skal udvælges, sorteres og lægges til.
 
Det er vores erfaring, at det er bedst at sætte Analysehjulet i brug, efter at eleven har dannet sig indtryk og holdninger om teksten, billedet, filmen osv. Denne rækkefølge er vigtig, hvis hjulet skal være et værktøj - og ikke en opskrift, som man blindt følger.
Skrivehjulet
Skrivehjulet er en hjælp til at skrive i de forskellige genrer. Skrivehjulet er ikke en fremgangsmåde eller en metode. Det er nærmere en slags huskeseddel, hvor eleverne kan finde viden og hjælp til det skriftlige arbejde. Under overskriften "Hvordan skriver jeg?" er det derfor vigtigt at forholde sig til egne ideer til opbygning og indhold.
 
Skrivehjulet er inddelt i 3 overskrifter:
 
1) Hvad er det?: Her findes en liste med generelle genretræk. Her kan man også klikke sig videre ind på "genretræk", hvis man ønsker en grundigere forklaring af den pågældende genre
.
2) Hvordan skriver jeg?: Her findes forslag til indhold i det skriftlige arbejde.
 
3) Layout: Her findes gode råd til layout.
 
God arbejdslyst
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node