Vejledning

Lidt til læreren

Analysehjulet

 
Analysehjulet er en hjælp til at analysere tekster m.m. i dansk i udskolingen. Analysemodeller er ofte meget forskellige og svære at finde rundt i. Analysehjulet var derfor en ide til et system, hvor arbejdet med forskellige genrer kunne følge de samme overskrifter. Dette skulle gerne skabe overskuelighed og mere tryghed i arbejdet med de mange genrer.
 
Lærerens rolle: Analysehjulet er tænkt som et supplement til undervisningen, og lærerens rolle, som vejleder, er derfor vigtig. Opgaven er at hjælpe eleven til at udvælge relevante analysepunkter fra Analysehjulet, i forhold til den tekst der arbejdes med. Analysehjulet skal IKKE styre elevens arbejde. Det er eleven, der skal lære at styre Analysehjulet. Der skal udvælges, sorteres og lægges til.
 
Det er vores erfaring, at det er bedst at sætte Analysehjulet i brug, efter at eleven har dannet sig indtryk og holdninger om teksten, billedet, filmen osv. Denne rækkefølge er vigtig, hvis hjulet skal være et værktøj - og ikke en opskrift, som man blindt følger.

Skrivehjulet

 
Skrivehjulet er en hjælp til at skrive i de forskellige genrer. Skrivehjulet er ikke en fremgangsmåde eller en metode. Det er nærmere en slags huskeseddel, hvor eleverne kan finde viden og hjælp til det skriftlige arbejde. Under overskriften "Hvordan skriver jeg?" er det derfor vigtigt at forholde sig til egne ideer til opbygning og indhold.
 
Skrivehjulet er inddelt i 3 overskrifter:
  1. Hvad er det?: Her findes en opsummering af generelle genretræk.
  2. Hvordan skriver jeg?: Her findes forslag til indhold i det skriftlige arbejde.
  3. Layout: Her findes gode råd til layout.

Genreblomster

 
Genreblomsterne findes på mange af genretræk-siderne. Blomsten er beregnet til at printe og hænge op i klassen, når man har arbejdet med de forskellige genrer. Blomsten skal hjælpe eleverne med at huske de vigtigste genretræk, som nævnes her på siden under seks udvalgte overskrifter. Disse overskrifter vises på blomstens blade. Man kunne derfor også kalde det en "huskeblomst".
 
Blomsterne er inddelt i farver efter, hvilken genre-kategori de tilhører. Det er de samme farver, som findes i kategorioversigten under fanen "genretræk". På den måde hjælper blomsten også med at kategorisere genren. Læreren kan så hænge blomsterne op efter farve:
  • Grøn = fiktion
  • Rød = Refleksion
  • Gul = Opinion
  • Blå = Information 
Al materiale p� indidansk.dk m� downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node