Symmetrisk komposition

En symmetrisk komposition er en måde at opdele et billede i to ens (symmetriske) halvdele.
 
Der skal være en symmetri-linje som enten er synlig eller usynlig. På dette billede er linjen usynlig, så den røde linje er sat på for at vise, hvor symmetri-linjen er. 
 
  
 
En symmetrisk komposition skaber ro og ligevægt i motivet.
 
 
Det kan både være med til at med til at sætte fokus på forskelle, som her:
 
 
 
 
Eller fokusere på ligheder, som her: 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node