Symbolisme

Symbolisme er en strømning inden for kunst og litteratur.
 
Symbolismen knytter sig navnligt til tiden fra 1890 til 1910, og satte især spor i lyrikken og billedkunsten i den periode. 
 
Symbolismen dyrkede drømmen, fantasien og troen på det metafysike. 
I modsætning til naturalismen, der kun tog udgangspunkt i virkeligheden og naturvidenskaben - altså det, der kunne ses, måles og vejes -, forsøgte symbolismen ofte at forene drøm og virkelighed, og at se ind i mennesket. 
 
Symbolismen blev også kaldt for nyromantikken, og digtningen blev kaldt det sjælelige gennembrud.
 
"Aften. Den gamle kone og døden", L. A. Ring (1887)
Læs også:
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node