Statusskift

I mange fortællinger gennemgår hovedpersonen et statusskift. Dvs. at den position personen har i forhold til andre mennesker forandrer sig i løbet af historien.
 
Et skift i status kan ske på mange måder. Her er nogle eksempler:
 
Skift i samfundsstatus:
Underklasse - overklasse
Fattig - rig
Leder - almindelig ansat
Højtuddannet - lavtuddannet
I arbejde - arbejdsløs
Ukendt - kendt
Magthaver - almindelig borger
Berømt - berygtet
Husejer - hjemløs
Professionel - amatør
Lovlydig - kriminel osv. 
 
Skift i familiestatus:
Familiens overhoved - alm. familiemedlem
Familiens stolthed - familiens sorte får
Den ansvarlige - den uansvarlige
Den yngste - den ældste
Barn - ung - voksen
 
Skift i relationsstatus:
Den populære - den upopulære
Den magtfulde - den underdanige
Den dominerende - den eftergivende
Den der giver ordrer - den der udfører ordrer
Den man ser op til - den man ser ned på
..... osv.