Statusskift

I mange fortællinger gennemgår hovedpersonen et statusskift. Dvs. at den position personen har i forhold til andre mennesker forandrer sig i løbet af historien.
 
Et skift i status kan ske på mange måder. Her er nogle eksempler. Husk at de kan gå begge veje:
 
Skift i relationsstatus. Eksempler:
Fra helt til skurk
Fra populær til upopulær
Fra dominerende til eftergivende
Fra den umodne tll den modne
Fra at være den der mopper til den der bliver moppet
Fra ven til fjende
Andet
 
Skift i samfundsstatus. Eksempler:
Fra fattig til rig
Fra almindelig ansat til chef
Fra ansat til arbejdsløs
Fra ukendt til kendt
Fra lovlydig til kriminel
Andet
 
Skift i familiestatus. Eksempler:
Fra at være den uansvarlige til at være ansvarlig
Fra familiens sorte får til familiens stolthed
Fra barn til voksen
Andet
 
Skift i modtagersympati (det som vi synes om personen, når vi hører historien)
Fra at være den sympatiske til at være den usympatiske
Fra troværdig til utroværdig
Fra retfærdig til uretfærdig 
Fra god til ond
Andet

Flere sider om personudvikling:

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node