Romantikken

Romantikken er en kulturstrømning i 1800-tallet i Europa. Perioden begyndte før 1800 og varede til ca. 1870, hvor det moderne gennembrud startede.

Romantikken opstod efter Oplysningstiden, hvor det var fornuften som herskede, og hvor alt skulle måles og vejes. Alting skulle kategoriseres og kommes i de rigtige kasser. I romantikken var det følelsen og idealer der var kernen i tilværelsen.
 
Danmark var i krise
  • I 1807 mistede man sin flåde til England ved Københavns bombardement.
  • I 1813 gik staten bankerot.
  • I 1814 mistede Norge til ærkefjenden Sverige.
Kunstnerne havde derfor behov for at få Danmark til at fremstå stærkt og magtfuldt udadtil, samt at give den menige dansker tro på fremtiden.
 
Man var optaget af hvad, der var "det gode, det sande og det skønne". Derfor virker malerier fra denne tid mere idylliske end virkeligheden, fordi det var dette man søgte efter.

Det betyder selvfølgelig ikke, at alle kunstnere tænkte, skrev og malede på samme måde i 70 år. Der var mange måder at være romantiker på. Man skelner blandt andet mellem universalromantik, nationalromantik og romantisme.
 

Universalromantikken

Universalromantikken kaldes også Naturromantikken. Dette er tanken om at alt og alle er en del af samme system. Alt er forbundet som én stor organisme. Naturen er skaberen og har derfor en guddommelig kraft. Alt er i forbindelse til hinanden, fordi alt udspringer af naturens kraft. Malerier og digte udtrykker her det skønne og romantiske ved naturen, og glæden ved at være en del af denne større sammenhæng.
 
Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer ("Vandreren over tågehavet") cirka 1818
Caspar David Friedrich: "Der Wanderer über dem Nebelmeer" ("Vandreren over tågehavet"), cirka 1818
 

Nationalromantikken

Nationalromantikken var troen på nationen som et samlet folk under samme kultur, sprog og værdier. Kærlighed til sit fædreland og tanken om "en stor familie." Her blev der malet malerier og digtet sange som udtrykte kærlighed til fædrelandet. Fx sangen "I Danmark er jeg født" - af H. C. Andersen 1850.
 
Vilhelm Jacob Rosenstand, “Ottende Brigades Angreb Ved Dybbøl”, 1894
 

Biedermeier 

Biedermeier er en romantisk stilart fra ca. 1815 til ca. 1850.
Indenfor billedkunsten fokuserede Biedermeier-malerne meget på familielivet og dagligdagens små gøremål. Motiverne forholdte sig meget lidt til samfundets konflikter og sociale forskelle, men var idylliske og polerede. 
Personerne på Biedermeier-billederne optråfte ofte meget opstillede.
 
Julemorgen, Ferdinand George Waldmüller (1844)
Ferdinand Georg Waldmüller, "Christtagsmorgen", 1844
 

Romantismen

Romantisme er en isme og en strømning indenfor malerkunsten og litteraturen fra omkring år 1830 til ca. 1850.

Romantisterne var ikke enige med romantikerne i, at verden var en harmonisk helhed, hvor lykken er, når menneske, Gud og natur smelter sammen. Romantisterne søgte derfor ikke efter "det gode, det sande og det skønne", men var meget mere optaget af det erotiske, det okkulte, det mystiske og det dunkle. Det, de kaldte "det interessante".
 
Carl Bloch, "Fra et romersk osteria", 1866 
 
Nøglebegreber Nøglepersoner
Samfund og politik:
Patriotisme
Fædrelandskærlighed
Kunstneren er ophøjet
Barnet i centrum
 
Buzzwords:
Det gode, det sande, det skønne
Moral og dannelse
Dualisme
Panteisme
Organismetanken
 
Strømninger i kunst og litteratur:
Universalromantik (naturromantik)
Nationalromantik
Poetisk realisme
Biedermeier
Romantik (malerkunst)
Filosofi og videnskab:
Søren Kierkegaard
H. C. Ørsted
 
Forfattere:
Adam Oehlenschlæger
B. S. Ingemann
N. F. S. Grundtvig
H.C. Andersen
Steen Steensen Blicher
 
Malere:
C.W. Eckersberg
Christen Købke
J. T. Lundbye
Jørgen Sonne
Wilhelm Marstrand
-
-
-
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node