Portrætartikel

Portrætartiklen hører under kategorien information. Ordet portræt betyder "at trække frem" eller "afsløre". Portrætartiklen sætter fokus på kun én bestemt person.
 
Der kan være mange anledninger til at lave et portræt. Fx en rund fødselsdag, et jubilæum, en præstation, en premiere, en nyhed, en hyldest eller anden særlig begivenhed.
 
Der skelnes mellem 2 typer portrætartikler.
 1. Det klassiske portræt
 2. Portrætinterview
Portrætartikel
1. Det klassiske portræt
2. Portrætinterview
Det klassiske portræt er bygget op af flere forskellige interviews med mennesker, der kender eller kan beskrive hovedpersonen.
 
Disse interviews skaber tilsammen et billede af hovedpersonen.
 
Der kan også være interviews med selve hovedpersonen.
Artiklen er udelukkende bygget op opmkring et interview med selve hovedpersonen.
 
Der er journalistens spørgsmål og hovedpersonens svar, der skaber artiklens indhold.
 
 
 
 

Genreblomst

 
 

Blomstens blade 

 • Faktaoplysninger
  Portrætartiklen indeholder altid faktuelle oplysninger om hovedpersonen. Fx alder, opvækst, civil stand, børn, osv.
   
 • Personens liv, før og nu
  I portrætartiklen kan der være en række tilbageblik på personens tidligere oplevelser, præstationer, venskaber og familieforhold. Den kan også tage fat i noget, som er aktuelt for personen lige nu. 
 • Beskrivelser af omgivelserne
  Journalisten vælger ofte at fortælle, hvad journalisten ser i løbet af interviewet. Der kan fx være beskrivelser af omgivelserne, stemninger og sanseindtryk.
   
 • Beskrivelser af personen
  Journalisten beskriver ofte personens udseende og reaktioner, som finder sted undervejs i interviewet: fx kropssprog og ansigtsudtryk. Portrætartiklen indholder som regel et foto af personen som interviewes. Der kan også være fremhævede citater fra interviewet, som nogle gange fungerer som mellemrubrikker.
 • Research
  Journalisten undersøger grundigt personens liv, præstationer og relationer inden interviewet finder sted. Journalisten kan vælge at interviewe personer, der er tæt på hovedpersonen, enten for at skaffe sig mere baggrundsviden, eller for at tage nogle af disse udtalelser med ind i interviewet.
 • Hverdagsagtigt sprog
  Sproget i en portrætartikel er ofte hverdagsagtigt, uden at blive useriøst. Det skyldes at målgruppen ofte er bred, når det gælder artikler om kendte mennesker.

Eksempel på en portrætartikel

 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node