Portrætartikel

Portrætartiklen hører under kategorien information. Ordet portræt betyder "at trække frem" eller "afsløre". Portrætartiklen sætter fokus på kun én bestemt person.
 
Der skelnes mellem 2 typer portrætartikler.
 1. Det klassiske portræt
 2. Portrætinterview
Portrætartikel
1. Det klassiske portræt
2. Portrætinterview
Det klassiske portræt er bygget op af flere forskellige interviews med mennesker, der kender eller kan beskrive hovedpersonen.
 
Disse interviews skaber tilsammen et billede af hovedpersonen.
 
Der kan også være interviews med selve hovedpersonen.
Artiklen er udelukkende bygget op opmkring et interview med selve hovedpersonen.
 
Der er journalistens spørgsmål og hovedpersonens svar, der skaber artiklens indhold.
 
 
 

Genretræk

 • Der kan være mange anledninger til at lave et portræt. Fx en rund fødselsdag, et jubilæum, et dødsfald, en filmpremiere, en særlig begivenhed, en nyhed osv.
 • Portrætartiklen indeholder altid faktuelle oplysninger om hovedpersonen. Fx alder, opvækst, civil stand, børn, osv. Hovedpersonens alder bliver altid nævnt. 
 • Artiklen kan indeholde elementer fra reportagen og øjenvidneberetningen. Journalisten kan altså vælge at fortælle, hvad journalisten ser og oplever mens interviewet finder sted.
 • Artiklen tager ofte fat i noget som hovedpersonen har gjort eller opnået.
 • Journalisten interviewer ofte personer, der er tæt på hovedpersonen for at skaffe sig viden om personen. Det kan være venner, familie, arbejdskollegaer, osv.
 • Sproget i en portrætartikel er hverdagsagtigt, uden at blive useriøst. 
 • Portrætartiklen 
 • Artiklen har en stor og synlig rubrik, og indholder som regel et billede.
   
 • Der kan være fremhævede citater.

Eksempel på en portrætartikel

 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node