Baggrund

Ideen til hjemmesiden

Som undervisere med mange års erfaring på en efterskole for elever med vanskeligheder i dansk, har det længe været et ønske at lave en hjemmeside, som kunne være et supplement til undervisningen i dansk.

Målet var at lave en hjemmeside, som kunne erstatte alt for mange mapper og dokumenter på elevernes computere og i stedet være et link på skrivebordet. Hjemmesiden skulle være nem at navigere rundt i og skrevet i et let tilgængeligt sprog, men stadig henvende sig til elever i udskolingen.

Ideen til analyse- og skrivehjulet går helt tilbage fra 2006, hvor vi blev klar over, at der var et behov hos eleverne i vores klasser for at strømline og omskrive forskellige analysemodeller og metoder i danskundervisningen. Analysehjulet blev dengang designet og arbejdet med i Word, men i 2016 besluttede vi at konvertere de mange dokumenter til en hjemmeside.
  

Lidt til læreren

Analysehjulet
Analysehjulet er en hjælp til at analysere tekster m.m. i dansk i udskolingen. Analysemodeller er ofte meget forskellige og svære at finde rundt i. Analysehjulet var derfor en ide til et system, hvor arbejdet med forskellige genrer kunne følge de samme overskrifter. Dette har vist sig at skabe overskuelighed og mere tryghed i arbejdet med de mange genrer. 
 
Analysehjulet er tænkt et supplement til undervisningen og er ikke en facitliste eller en opskrift. Lærerens rolle som vejleder er vigtig, da der findes analysepunkter, som ikke er taget med, og det er ikke alt i hjulet, der er relevant i alle tekster. Opgaven bliver at hjælpe eleven til at udvælge de mest relevante analysepunkter i forhold til den tekst der arbejdes med.
 
Det er vigtigt at Analysehjulet ikke styrer elevens arbejde. Det er eleven, der skal styre Analysehjulet. Der skal udvælges, sorteres og lægges til. Det er vores erfaring, at det er bedst at sætte Analysehjulet i brug, efter at eleven har dannet sig indtryk og holdninger om teksten, billedet, filmen osv. På den måde bliver hjulet en hjælper og ikke en opskrift. 
 
Skrivehjulet
Skrivehjulet er en hjælp til at skrive i de forskellige genrer. Skrivehjulet er ikke en fremgangsmåde eller en metode. Det er nærmere en slags huskeseddel, hvor eleverne kan finde viden og hjælp til det skriftlige arbejde. Under overskriften "Hvordan skriver jeg?" er det derfor vigtigt at forholde sig til egne ideer til opbygning og indhold.
 
Skrivehjulet er inddelt i 3 overskrifter:
1) Hvad er det?: Her findes en liste med generelle genretræk.
2) Hvordan skriver jeg?: Her findes forslag til indhold i det skriftlige arbejde.
3) Layout: Her findes gode råd til layout.
 
 
Terje Vigan Anderson Hansen, Henrik Jessen og Jakob Lauritsen