Nyhedskriterier (VISAK + E)

Her beskrives nyhedskriterier som: De 5 nyhedskriterier. Ud fra denne model er der 5 kriterier, som bestemmer, hvad der kommer med i avisen: 
 
1. Væsentlighed:
Artiklen skal være betydningsfuld for læseren. Fx omhandle noget, som har indflydelser på læserens hverdag.
 
2. Identifikation:
Læseren skal kunne relatere til personerne eller emnet i artiklen.
 
3. Sensation:
Artiklen skal komme med noget uventet eller noget usædvanligt. Fx en katastrofe, skandale eller ulykke.
 
4. Aktualitet:
Artiklen skal tage fat i det der foregår lige nu.
 
5. Konflikt:
Konflikten kan fx bestå af uenighed mellem personer eller uretfærdigheder osv. 
 
+
 
6. Eksklusivitet
Er mediet de første til at bringe historien?