Nyhedskriterier (VISAK + E)

De 5 nyhedskriterier er en model man bruger til at afgøre, hvilke nyheder der kommer med i avisen. Disse kriterier skal sikre, at man kun udvælger de mest interessante og relevante nyheder for læseren.
 
De 5 nyhedskriterier er:
 
V = Væsentlighed:
Artiklen skal være betydningsfuld for læseren. Fx omhandle noget, som har indflydelser på læserens hverdag.
 
I = Identifikation:
Læseren skal kunne relatere til personerne eller til emnet i artiklen.
 
S = Sensation:
Artiklen skal komme med noget uventet eller noget usædvanligt. Fx en katastrofe, skandale eller ulykke.
 
A = Aktualitet:
Artiklen skal tage fat i det, der foregår lige nu.
 
K = Konflikt:
Der skal være en konflikt. Fx samfundsprobler, uenighed, uretfærdig, ulykke osv. 
 
Det er vigtigt for nyhedsmedierne at være de første eller måske endda de eneste til at bringe en nyhed. Derfor tilføjer disse medier ofte et 6. nyhedskriterie, som også skal afgøre, hvornår en nyhed er relevant nok til at bringe.
 
Det ekstra 6. nyhedskriterie:
 
E = Eksklusivitet
Er mediet de første til at bringe historien?
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node