Myte / fabel / sagn

Myter, fabler og sagn er alle historier, der minder om hinanden, og som er er tæt beslægtet med eventyr. 
 

Fabel

En fabel er en historie, hvor dyr eller planter har menneskelige egenskaber. Fablen minder om eventyret og har ofte en meget tydelig morale.
Fablen prøver ofte at udstille menneskets dårlige sider, og skal læses/forstås i overført betydning.


Myte

En myte er en fortælling, om hvordan verden og Guderne er blevet skabt, og om hvordan de en dag vil gå til grunde. Myten prøver altså at forklare hvordan verden hænger sammen, og den blev i gamle dage også brugt til at forklare ellers uforklarlige ting, som fx ”Der lyner fordi, Thor ridder henover himlen i sin vogn trukket af to geder”.

Det er måske derfor, at vi i dag ofte bruger ordet myte om en fortælling, der ikke er sand. Fx ”Det er en myte, at snaps hjælper mod forkølelse”.


Sagn

En sagn er ligesom myten en fortælling med overnaturlige træk, men hvor myten beskæftiger sig med store spørgsmål, som verdens tilblivelse, kredser sagnet sig mere om lokale steder og fænomener som fx trolde, elverfolk og så videre.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node