Morale

En morale er det som en forfatter gerne vil lære dig, når du læser en historie. Man kan sige at moralen er det, som fortællingen prøver at opdrage læseren til.
Eventyr har ofte en morale, som er meget tydelig. Moralen skal fx lære børn, som hører eventyret, hvordan man træffer de "rigtige" valg, eller hvad de "rigtige" holdninger til livet er.

Eksempler på en morale i historier:

  • At du skal huske at hjælpe andre mennesker, hvis du også gerne selv vil hjælpes.
  • At den kloge narrer den mindre kloge.
  • At man skal huske sine egne fejl, inden man kritiserer andre.
  • At det kan betale sig at være ærlig.
  • At man ikke må lyve overfor andre.