Mindmap

Et mindmap er en måde at skrive ideer ned på. Det er et system, som hjælper dig med at overskue alle ideerne og tankerne.

Hvornår bruger man et mindmap?

  • Når man skal få ideer til et emne, som man skal skrive om.
  • Når man skal brainstorme på, hvad man skal skrive stil om.
  • Når man skal lave en præsentation, og vil skrive ideer ned.

Download mindmaps

1 - Ide-blomsten

 
Dette mindmap er godt, når man skal have styr på de idéer, der opstår når man arbejder med et bestemt emne.
  • Skriv overskriften / emnet i midten.
  • Skriv alle de ting, du kommer til at tænke på, i hver sin boble.
 

2 - Idéudviklings-mindmap

 
Dette mindmap er godt, når man skal ideudvikle og finde på nye ting, med udgangspunkt i et bestemt emne eller tema. 
 
Skriv dit overemne på et stykke papir eller postet, og sæt det på sorte firkant i midten af mindmappen. Skriv derefter alle de ord, du kommer i tanker om (associerer med), når du tænker på dit overemne, i de grå firkanter, der er lige ved siden af den sorte. 
 
Når alle de grå felter, i den inderste grå kasse, er fyldt ud, flytter du nu sedlerne langs pilene og ud i de yderste grå kasser. 
 
Hver seddel danner nu et tema/emne. Gentag herefter associations-processen til hvert af de nye ord.
 

3 - Gruppe-mindmap

 
Dette mindmap er velegnet, når man skal samle de bedste ideer i en gruppe - her designet til 4 personer.
 
Hver person i gruppen får tildelt en fjerdedel af papiret. Gruppen får nu et givent tidsrum (fx 5 minutter) til at skrive alle de ideer/tanker/associationer ned, som kommer udfra et bestemt tema/emne. I denne del af processen må man ikke tale sammen. 
 
Når tiden er gået skiftes man til at dele sin bedste ide/tanke med resten af gruppen. Hvis gruppen finder den god eller brugbar skrives den i det midterste felt (cirklen). Derefter går turen til den næste i gruppen. Når alle har delt deres bedste ide/tanke, fortsætter man rundt, indtil alt er delt med gruppen. 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node