Mindmap

Et mindmap er en måde at skrive ideer ned på. Det er et system, som hjælper dig med at overskue alle ideerne og tankerne.

Hvornår bruger man et mindmap?

  • Når man skal få ideer til et emne, som man skal skrive om.
  • Når man skal brainstorme på, hvad man skal skrive stil om.
  • Når man skal lave en præsentation, og vil skrive ideer ned.
     

Hvordan bruger man et mindmap?

  1. Skriv overskriften / emnet i midten.
  2. Skriv alle de ting, du kommer til at tænke på, i hver sin boble.
  3. Efterhånden som du har skrevet om emnerne i dit mindmap, kan du strege dem over.

Download mindmaps til print

Associations-mindmap

 
Dette mindmap er godt, når man skal have styr på de associationer (tanker), der opstår når man arbejder med et bestemt emne.
 
Skriv dit overemne i den store boble i midten. Skriv derefter alle de ord, du kommer i tanker om (associerer med), når du tænker på dit emne, i boblerne rundt om.
 

Idéudviklings-mindmap

 
Dette mindmap er godt, når man skal ideudvikle og finde på nye ting, med udgangspunkt i et bestemt emne eller tema. 
 
Skriv dit overemne på et stykke papir eller postet, og sæt det på sorte firkant i midten af mindmappen. Skriv derefter alle de ord, du kommer i tanker om (associerer med), når du tænker på dit overemne, i de grå firkanter, der er lige ved siden af den sorte. 
 
Når alle de grå felter, i den inderste grå kasse, er fyldt ud, flytter du nu sedlerne langs pilene og ud i de yderste grå kasser. 
 
Hver seddel danner nu et tema/emne. Gentag herefter associations-processen til hvert af de nye ord.
 

Gruppe-mindmap

 
Dette mindmap er velegnet, når man skal samle de bedste ideer i en gruppe - her designet til 4 personer.
 
Hver person i gruppen får tildelt en fjerdedel af papiret. Gruppen får nu et givent tidsrum (fx 5 minutter) til at skrive alle de ideer/tanker/associationer ned, som kommer udfra et bestemt tema/emne. I denne del af processen må man ikke tale sammen. 
 
Når tiden er gået skiftes man til at dele sin bedste ide/tanke med resten af gruppen. Hvis gruppen finder den god eller brugbar skrives den i det midterste felt (cirklen). Derefter går turen til den næste i gruppen. Når alle har delt deres bedste ide/tanke, fortsætter man rundt, indtil alt er delt med gruppen.