Billedsprog

Ordet "billedsprog" er sammensat af de to ord: billede og sprog, hvilket kan lede hen til betydningen, sprog, der skaber billeder. Billedsprog bruges ofte i litteraturen til at skabe indre billeder hos den, der læser teksten, så oplevelsen, forståelen og indlevelsen bliver bedre og rigere. 
 
Der findes mange former for billedsprog. Her er nogle eksempler:
 
1. Metafor
2. Sammenligning
3. Personificering
4. Besjæling

1. Metafor

Eksempler på metaforer:
  • Beviset kastede et nyt lys over sagen.
  • Han tog benene på nakken.
  • Hun trådte i spinaten.
 
Her er et eksempel med forklaring:
  • Problemet blev fejet ind under gulvtæppet.
Denne metafor betyder, at et problem er blevet gemt af vejen eller skjult for andre. 
Metaforen er bygget af to planer: et realplan og et billedplan.
 
Realplan (virkelighed) Billedplan
"Problemet"
"blev fejet ind under gulvtæppet"
Problemet fra eksemplet er virkeligt. Altså, der eksisterer et problem. "Real" betyder virkelig.
Gulvtæppet er ikke virkeligt. Det eksisterer ikke, men bruges som et billede på, at man kan skjule noget for andre.
 
Metaforen låner altså det at "feje noget under et gulvtæppe". Dette overføres til den virkelige sammenhæng (realplan), hvor der er et problem, som er blevet gemt af vejen.
 
Dermed mødes realplan og billedplan og skaber et nyt billede og måske udvider det forståelsen og oplevelsen af teksten.
 

2. Sammenligning

Når man sammenligninger noget - med noget andet.
  • Eksempel 1: ”Han var snu som en ræv.”
  • Eksempel 2: ”Hun var grå som en efterårsdag.”
  • Eksempel 3: "I huset var der varmt som i en ørken."
I en sammenligning er det ordet "som", der bliver afgørende. Altså:
- Sammenligning: Hun er som en blomst
- Metafor: Hun er en blomst.
 

3. Personificering

Når abstrakte begreber bliver beskrevet som om, det er en person.
Fx døden = manden med leen.
 
Eksempel 1: ”Krigen er en grufuld herre, der ofte viser sit grimme ansigt.”
Eksempel 2: ”Kærligheden er det smukkeste væsen. Den kan overvinde alt.”
Eksempel 3: “Døden kom forbi og tog ham med.”
 

4. Besjæling

Når ting eller dyr har fået en sjæl - altså får menneskelige træk og egenskaber. Dette bruges 
 
Eksempel 1: ”Kornet på marken dansede smukt i vinden.”
Eksempel 2: "Lygtepælen stod på vejen og bukkede venligt for alle, der kom forbi."
Eksempel 3: ”Glasset ventede tålmodigt på, at jeg drak af det.”
 
 
 

 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node