Mediemodellen

Mediemodellen kan bruges til at prøve at forklare hvad et tv-program, en film, en radioudsendelse er skabt til. Altså; hvad skal vi som publikum (modtagere) have ud af det? Modellen er et koordinatsystem. 
 
Mediemodellen kan bruges som afsæt for en samtale eller diskussion om programmets hensigt og funktion. Der skelnes mellem:
  • Information: Programmet vil oplyse modtageren
  • Underholdning: Programmet vil underholde modtageren
  • Fakta: Indholdet er baseret på virkeligheden
  • Fiktion: Indholdet er opdigtet
Man markerer det sted i modellen, hvor man mener, programmet hører mest hjemme.
 
  
 
Download mediemodellen som Word
Download mediemodellen som PDF

Medieelementer (skema)

Som supplement eller som alternativ til mediemodellen, kan man bruge skemaet "medieelementer". Her kan du skabe et overblik over de 4 forskellige elementer, ved at finde dem i programmet og notere dem i skemaet under de rigtige overskrifter. På den måde bliver det meget synligt. hvad programmet er sammensat af.
 
Medieelement-skemaet udfyldes således:
  • Information: Find dele af programmet som oplyser modtageren.
  • Underholdning: Find dele af programmet som underholder modtageren.
  • Fakta: Find dele af programmet som informerer modtageren om fakta.
  • Fiktion: Find dele af programmet som er opdigtet.
  
 
Download skemaet som Word
Download skemaet som PDF
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node