Mediemodellen

Mediemodellen kan bruges til at prøve at forklare hvad et tv-program, en film, en radioudsendelse er skabt til. Altså; hvad skal vi som publikum (modtagere) have ud af det?
 
Mediemodellen kan bruges som afsæt for en samtale eller diskussion om programmets hensigt og funktion. Der skelnes mellem:
 • Information: Programmet vil oplyse modtageren
 • Underholdning: Programmet vil underholde modtageren
 • Fakta: Indholdet er baseret på virkeligheden
 • Fiktion: Indholdet er opdigtet
 
Modellen er et koordinatsystem. Man markerer det sted i modellen, hvor man mener, programmet hører mest hjemme.
 
Download:
 • Download mediemodellen som Word
 • Download mediemodellen som PDF

Medieelementer (skema)

Som supplement eller som alternativ til mediemodellen, kan man bruge skemaet "medieelementer". Her kan du skabe et overblik over de 4 forskellige elementer, ved at finde dem i programmet og notere dem i skemaet under de rigtige overskrifter. På den måde bliver det meget synligt. hvad programmet er sammensat af.
 
Medieelement-skemaet udfyldes ved at spørge:
 • Information: Hvilke dele af indholdet vil oplyse modtageren?
 • Underholdning: Hvilke dele af indholdet vil underholde modtageren
 • Fakta: Hvilke dele af indholdet er baseret på virkeligheden?
 • Fiktion: Hvilke dele af indholdet er opdigtet?
 
Medieelementer
 • Download medieelementer som Word
 • Download medieelementer som PDF
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node