Kortprosa

 • Kortprosa hører til kategorien fiktion. Kortprosa er skønlitteratur. Det er derfor en opdigtet tekst, som forfatteren selv har fundet på.
   
 • Kortprosa er en meget kort tekst.
   
 • Kortprosa kan låne fra andre genrer. Både i måden det er skrevet på, men også i måden det ser ud på. Kortprosa kan derfor ligne fx et digt eller et essay eller et eventyr, uden at være det.
   
 • Kortprosa starter midt inde i en stituation eller handling. Man kastes ind i fortællingen. In medias res.
   
 • Kortprosa eksperimenterer med sprog og form. Dvs. at måden det er skrevet på muligvis kan skifte undervejs. Der bliver ofte brugt symboler, idiomer (talemåder) og hentydninger til andre tekster.
   
 • Kortprosa er få ord med meget indhold. Man kan sige at vi kun ser toppen af isbjerget. Man må selv dykke ned for at se hele isbjerget. Der kan stå meget "mellem linjerne". Kortprosa kan derfor være en svær tekst at læse og forstå.
   
 • De 3 k'er: Kortprosa skal være kortfattet, koncentreret og kompleks.
   
 • Teksten har en handling, der kan virke som en gåde der skal løses. Der forklares ikke særligt meget, så læseren skal selv "på arbejde" for at forstå eller finde budskaber i teksten. Det kaldes "Showing not telling", når en tekst rummer mere indhold end den selv forklarer. Ofte er det op til læseren selv at vurdere, hvad den handler om.
   
 • Kortprosa handler for det meste om kun en enkelt begivenhed.
   
 • Man skal være opmærksom når man læser. Selv små ligegyldige steder eller ting i teksten, kan betyde noget eller få betydning senere i teksten
 • Man skelner mellem 2 undergenrer: 
Realistisk kortprosa Fantastisk kortprosa
Har et realistisk indhold og foregår i et realistisk univers.
 
Teksten foregår i en verden, som vi kender den
Tekstens indhold har overnaturlige og usandsynlige elementer.
 
Indholdet foregår i et fantastisk eller et urealistisk univers.
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node