Komposition

Komposition betyder opbygning eller sammensætning. Altså hvordan noget er sat sammen. Når man analyserer en tekst, film, billede eller andet er det vigtigt at kigge på kompositionen.
 
Kompositionen er hele den måde, som en tekst, billede, film eller andet er bygget op på. 
Der skelnes mellem ydre komposition og indre komposition.

Ydre komposition

Ydre komposition er den ydre opbygning. Dvs. alt det, man kan se, uden det er nødvendigt at læse eller fortolke.
  • Kapitler
  • Scener, Akter
  • Strofer, vers
  • Afsnit
  • Layout

Indre komposition

Indre komposition er den indre opbygning. Dvs. den måde indholdet/handlingen er sat sammen på. Her er man nødt til at læse og fortolke.
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node