Kommunikationsmodellen

Laswells formel også kaldet kommunikations-modellen eller kanyle-modellen, blev lavet af amerikaneren Harold D. Laswell. Man bruger den til at analysere medier fra fx aviser, radio og fjernsyn.
 
Modellen består af 5 faser. I en analyse kigger man på indholdet  i hver af faserne, og vurderer om budskabet når igennem fra afsenderen til modtageren, og om man opnår den ønskede effekt.
Budskabet “sprøjtes” ind i modtageren og man får en effekt. Derfor kalder man også modellen for "Kanylemodellen".