Kommunikationsmodel

Den lille kommunikationsmodel

Denne model viser, hvad der minimum skal være til stede i en kommunikation. Den er god til at minde om at der er en modtager i den anden ende af fx det brev man skriver, eller den tale man holder.
 
  1. Afsender: Den der taler.
  2. Indhold: Det der bliver sagt (Informationer og budskab).
  3. Modtager: Den der tales til.

Udvidet kommunikationsmodel

I denne model kan man se, hvordan de forskellige dele i en kommunikation, er afhængige af hinanden. Et eksempel kunne være at sproget i en samtale eller i et brev skal tilpasses efter: hvem der er afsender, hvem der er modtager, indhold, og i hvilken kontekst det indgår i.
 
Eksempel: En tale
Du skal holde en tale. Hvis talen skal være god, skal du tage højde for alle de ord du ser i modellen. 
  • Afsender (dig): Hvad er din rolle i alt dette
  • Indhold: hvad ønsker du egentlig at sige (informationer og budskab)
  • Modtager: hvem taler du til
  • Kontekst: Hvilken situation taler du i
  • Sprog: Hvilket sprog passer til

Kanyle-modellen (til reklamer og medier)

Laswells formel - også kaldet kanyle-modellen, blev lavet af amerikaneren Harold D. Laswell. Man bruger den til at analysere medier fra fx aviser, radio og fjernsyn.
 
Modellen består af 5 faser. I en analyse kigger man på indholdet  i hver af faserne, og vurderer om budskabet når igennem fra afsenderen til modtageren, og om man opnår den ønskede effekt.
 
 
Budskabet “sprøjtes” ind i modtageren og man får en effekt. Derfor kalder man også modellen for "Kanylemodellen".
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node