Kampagnetekst (genretræk)

I en kampagne rækker man ud til en bestemt målgruppe og forsøger at påvirke denne målgruppe til en bestemt handling, indenfor en bestemt periode. Kampagner laves fx af firmaer, foreninger, arrangører, kommunen, staten osv. og strækker sig som sagt over et afgrænset tidsforløb.

Eksempel 1: En forretning holder fødselsdag, og sender tilbud ud løbende på de sociale medier, så længe kampagnen varer - fx en måned.

Eksempel 2: En række af indslag, som skal opfordre borgere til at drikke mindre alkohol.

Kampagnetekster er, som ordet afslører, kampagner udført som tekster. De optræder mange forskellige steder, fx i blade, på opslagstavler, på plakater, i brochurer, som flyers og som opslag på sociale medier. Der findes mange forskellige måder at udføre en kampagne på. Hver har deres styrker, fordele og ønskede effekter. Disse kommer vi ikke nærmere ind på her, da listen er meget lang og fagspecifik.
 

Genreblomst

 

Blomstens blade

 • Indbydende
  Layout er særdeles vigtigt i kampagner. Det skal fremstå enkelt, indbydende og overskueligt. På plakater og i brochurer vil der ofte være farver, billeder og andet grafik.
   
 • Let at forstå
  Der skal være en fængende rubrik(overskrift) og teksten skal være let og hurtig at forstå. Teksten opstilles i afsnit for at gøre det overskueligt og nemt for læseren. Teksten må ikke virke besværlig eller uoverskuelig.
   
 • Skal påvirke
  En kampagnetekst skal påvirke en gruppe mennesker til en bestemt handling. Den er derfor ikke ment som underholdning, men som et seriøst forsøg på at overtale nogen til noget. Derfor bruges der ofte reklamekneb, sproglige virkemidler, humor, catchphrases (fængende sætninger) osv.
   
 • Målrettet
  En kampagnetekst henvender sig ofte til en bestemt målgruppe. Derfor kan den være meget mårettet og derfor være nøje planlagt. For at fange en bestemt målgruppes opmærksomhed, kan der fx fokuseres på sprogbrug eller layout.
   
 • Fanger opmærksomheden
  Kampagnetekster skal fange folks opmærksomhed - forstået på den måde at man ofte har gang i andre ting, når man “tilfældigt” møder kampagnen - fx handler ind, læser avis osv. En god kampagne kan flytte din opmærksomhed fra det du egentlig laver, til at få dig interesseret i kampagnen.
   
 • Kendte typer kampagnetekster
  Der findes mange mange typer kampagner. Her er tre meget almindelige typer:
  - Oplysningskampagne (skal sælge et budskab).
  - Salgskampagne (Skal sælge et produkt).
  - Marketingkampagne (Skal gøre opmærksom på et firma, branding).
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node