Kampagnetekst

 
1. Hvad er det?
En kampagnetekst laves fx af et firma, en forening, en arrangør, af kommunen, staten osv. Den skal forsøge at påvirke en bestemt målgruppe til en bestemt handling, indenfor en bestemt periode. Dens funktion minder derfor om en reklame, men den foregår ofte i serier over længere afgrænsede perioder.
 
Man kan finde kampagnetekster i blade, på opslagstavler, på plakater, i brochurer, som flyers og som opslag på sociale medier. 
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Indbydene og tydelig rubrik: En pressemeddelelse skal have en rubrik (overskrift), som fanger vores opmærksomhed. Det gælder både for indhold og udseende.
b. Målrettethed: Teksten skal påvirke og derfor målrettes en bestemt gruppe af mennesker (målgruppen). Tænk derfor nøje over, hvem målgruppen er, og hvordan teksten skal indrettes derefter.
c. Tilgængelighed: Det skal være nemt at finde rundt i teksten. Opstil derfor teksten i afsnit, som hver indeholder forskellig information. Skriv i et let forståeligt sprog, som kommer direkte til sagen og som ikke kan misforståes eller tolkes anderledes.
d. Sprog: Sproget skal være præcist og kompakt. Det vil sige at modtageren nemmest - og hurtigst muligt skal være informeret og kunne forstå formålet med teksten.
e. Reklamekneb: Teksten skal lokke, overbevise og påvirke læseren til at indtage en holdning eller foretage en handling. Teksten skal derfor være venlig og "sælgende" - for at skabe interesse hos læseren. Der findes mange måder at gøre dette på. Se nogle af dem her.
f. Opbygning: Teksten består som regel af:
  • En fængende rubrik. Kan fx være en catchphrase.
  • Selve brødteksten som beskriver og "sælger" budskabet eller produktet.
  • Tekst eller grafik som hjælper til handling - fx kontaktoplysninger, datoer osv.
 
3. Layout
 
c. Rubrikken skal skrives evt. med større eller federe bogstaver end brødteksten.
d. Brødteksten skal inddeles i afsnit.
e. Sæt gerne et billede, logo eller andet grafik ind. Det er vigtigt at kampagneteksten fanger øjet og er nem at forstå. Pas på ikke at overdrive!
f. Hvis det er relevant skal der være kontaktoplysninger.
g. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Calibri, Helvetica, Arial.
h. En kampagnetekst er kort og fylder som regel kun 1/2 side.
i. Der er ingen regler for brug af spalter. Det kommer an på det ønskede layout.

 

 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node