Kamerabevægelser

Her er en række af de mest brugte kamerabevægelser. Se beskrivelser af dem under listen her:
 1. Panorering
 2. Tiltning
 3. Traveling
 4. Tracking
 5. Zoom
 6. Fokusering
 7. Håndholdt kamera
 8. Subjektivt kamera
 9. Dolly shot
 10. Kranskud
 11. Statisk kamera

Panorering

 • Kamera står fast på stativ. Kameraet bevæger sig fra side til side (vandret).
 • Panorering kan fx bruges til følge en person eller kigge rundt i et miljø.
 • Bevægelse fra venstre mod højre (læseretning) er den rolige bevægelse.
 • Bevægelse fra højre mod venstre er den urolige bevægelse.

 

Tiltning

 • Kameraet står fast på stativ. Kameraet bevæger sig op og ned (lodret).
 • Man kan fx filme et par fødder og langsomt bevæge kameraet opad mod ansigtet.
 • Personen afsløres lidt efter lidt.

 

Traveling

 • Travelling er når kameraet flytter sig sammen med en person eller en genstand.
 • Kameraet bliver ofte sat på en dolly, som kører på skinner.
 • Det kan også være håndholdt kamera.
 • Man kan sige at kameraet rejser med - derfor ordet "traveling" som betyder at rejse.

 

Tracking

 • Kameraet bevæger sig hen til nogen eller noget.
 • Fx finder kameraet en person, som står i en stor flok.

 

Zoom

 • Kameraets linse går tættere på eller fjerner sig fra noget.
 • Selve kameraet bevæger sig ikke.

 

Fokusering

 • Kameraet stiller skarpt på det vigtige i billedet.
 • Bruges til at gøre noget skarpt og noget andet uskarpt eller sløret i billedet.

 

Håndholdt kamera

 • Kameraet er i hånden på fotografen.
 • Dette kan give rystelser i billedet, og bruges fx til action-scener eller andre urolige scener.

Subjektivt kamera

 • Kameraet ser verden med hovedpersonens øjne.
 • Bruges fx hvis personen får øje på noget vigtigt.

Dolly shot

 • Kameraet er monteret på en bevægelig ting/vogn (en Dolly).

Kranskud

 • Kameraet filmer fra en kran, for fx at kunne bevæge sig ind over et område, som ses langt væk fra.
 • Det kan fx være hen over et hus, en fodboldbane, et hegn eller andet.

Statisk kamera

 • Kameraet står stille (ofte på stativ), selvom personer eller ting bevæger sig.
 • Billedet virker roligt.
 • Bruges til at vise personer der går forbi, går væk fra, nærmer sig eller standser et sted.