Kamerabevægelser

Her er en række af de mest brugte kamerabevægelser. Se beskrivelser af dem under listen her:
 1. Panorering
 2. Tiltning
 3. Tracking
 4. Zoom
 5. Håndholdt kamera
 6. Dolly shot
 7. Kranskud
 8. Statisk kamera

Panorering

 • Kamera står fast på stativ. Kameraet bevæger sig fra side til side (vandret).
 • Panorering kan fx bruges til følge en person eller kigge rundt i et miljø.
 • Bevægelse fra venstre mod højre (læseretning) er den rolige bevægelse.
 • Bevægelse fra højre mod venstre er den urolige bevægelse.

 

Tiltning

 • Kameraet står fast på stativ. Kameraet bevæger sig op og ned (lodret).
 • Man kan fx filme et par fødder og langsomt bevæge kameraet opad mod ansigtet.
 • Personen afsløres lidt efter lidt.

 

Traveling / tracking

 • Travelling er når kameraet flytter sig sammen med en person eller en bevægende genstand. Altså kameraet følger efter.
 • Tracking er når kameraet bevæger sig hen til, eller væk fra en person eller genstand. Ordet tracking betyder "at følge" eller at "finde".
I eksempel 1 finder kameraet en person i flokken.
I eksempel 2 bevæger kameraet sig sammen med en genstand.

 

Zoom

 • Kameraets linse går tættere på eller fjerner sig fra noget.
 • Selve kameraet bevæger sig ikke.

 

Håndholdt kamera

 • Kameraet er i hånden på fotografen.
 • Dette kan give rystelser i billedet, og bruges fx til action-scener eller andre urolige scener.

Dolly shot

 • Kameraet er monteret på en bevægelig ting/vogn (en Dolly).

Kranskud

 • Kameraet filmer fra en kran, for fx at kunne bevæge sig ind over et område, som ses langt væk fra.
 • Det kan fx være hen over et hus, en fodboldbane, et hegn eller andet.

Statisk kamera

 • Kameraet står stille (ofte på stativ), selvom personer eller ting bevæger sig.
 • Billedet virker roligt.
 • Bruges til at vise personer der går forbi, går væk fra, nærmer sig eller standser et sted.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node