ismer

En isme er en retning, tendens el. bevægelse inden for fx kunst, filosofi el. politik.
 
I danskundervisningen er de vigtigste ismer de, der har haft betydning for kunsten (herunder billedkunst, litteratur og film).
 
En isme opstår altid som en reaktion (eller modreaktion) på den tid og det samfund, som den befinder sig i. 
 
Du kan se en oversigt over ismernes placering på den litteraturhistoriske tidslinje her.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node