Fortolkning

En fortolkning er en slags oversættelse. Hvad betyder det, vi har læst, set eller oplevet? Det er altså et forsøg på at forklare, hvad meningen og hensigten er med bogen, filmen, billedet, forestillingen osv.
 

Et dybere lag

Nogle gange er det nemt at finde ud af, hvad forfatteren prøver at sige noget om (vi kalder det teksten fra nu af). Det kan være at teksten selv gør opmærksom på, hvordan den skal forstås. Det kan fx være et eventyr, hvor moralen bliver forklaret til sidst. Andre gange er det sværere og kræver mere opmærksomhed og fordybelse for at nå ind til betydningen. Der kan være et dybere lag i teksten, som man er nødt til at “grave” for at nå ned til. Her skal vi på arbejde for at regne ud, hvad forfatteren vil sige noget om. Dette kræver at vi er opmærksomme undervejs, og forholder os spørgende og undrende til det, vi har læst.
 

Hvorfor skal man overhovedet fortolke?

Det ville selvfølgelig være meget nemmere, hvis forfatteren bare fortalte sit budskab på den første side i bogen. Så slap man jo for at læse de mange sider. Men det er meningen, at man som læser skal involvere sig i teksten - lade sig rive med af den, og relatere til den. Når gør dette, og på den måde er med til at “regne den ud”, bliver belønningen større. Man belønnes nemlig med en bredere oplevelse, og en meget dybere forståelse af det man har læst. Ud over det, udvikles der et mere personligt forhold til teksten, og den vil betyde mere for læseren bagefter.
 
Hvis teksten virker for svær eller uvedkommende, selvom man som læser har gjort en god indsats, kan man overveje om man overhovedet er målgruppen for denne tekst.

Hjælp til fortolkning

Ned i teksten - op i karakter!
Det er ofte forskelligt, fra person til person, hvad man får ud af at læse en tekst. Derfor kan der også være mange bud på, hvordan teksten skal forstås. Når du præsenterer dit bud for andre, er det vigtigt at pege ned i teksten, og prøve at vise hvor og hvordan man har fundet frem til sin tolkning. Hvad ledte dig på sporet? Altså; en slags bevisførelse.
 
Stil disse spørgsmål
  • Hvad vil teksten fortælle om? Skal man forstå, lære eller tage stilling til noget?
  • Hvordan beviser jeg det? (Hvor ser jeg det? Hvordan ser jeg det?)
  • Er det tydeligt hvad teksten vil, eller betyder den noget andet eller mere end det der står? Bruges der fx symbolik, ironi eller sarkasme?
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node