Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud er en tidsperiode fra 1870’erne til ca. 1900. 
En tid, hvor Danmark gennemgik en stor udvikling, og hvor samfundets normer kom til debat. 

Litteratur og kunst

Man bevægede sig fra romantikken, hvor man fremstillede verden romantisk og guddommelig, til en mere realistisk og ærlig side af virkeligheden. Nu blev der malet og skrevet med politiske budskaber. I malerkunsten var det især naturalismen, som dominerede, hvor man forsøgte at vise sande billeder af vilkårende for de laveste og for de hårdt arbejdende i samfundet.

Kvinderne

Georg Brandes var med til at sparke debatten i gang i Danmark, hvor han blandt andet stillede spørgsmålstegn ved den store forskel på mænd og kvinders rolle i samfundet. Mænd havde bedre vilkår end kvinderne, fx havde kvinder endnu ikke stemmeret eller adgang til gymnasiet. Det var ikke ualmindeligt at mænd tog sig friheden til at gå på bordel eller havde et forhold til tjenestepigen, for at tilfredsstille deres seksuelle trang. Men hvis kvinderne havde sex før ægteskabet blev muligheden for at blive gift meget lille. Georg Brandes kaldte mændenes mange fordele og privilegier for dobbeltmoral.

Industrialisering

Opfindelsen af elektriciteten, telefonen og damplokomotivet var med til at gøre verden mindre. Man fik generelt en tro på, at videnskaben kan ‘redde verden’. Handel og eksport blev mere effektivt og mange flyttede fra land til by for at få arbejde på fabrikker. 

Arv og miljø

Charles Darwin skriver bogen “Arternes oprindelse”, der beviser, at mennesket stammer fra aberne, og ikke Adam og Eva, som kirken påstod. Derfor begyndte befolkningen at gøre oprør med kirkens magt og troen på Gud, og man begyndte at diskutere om et menneske i virkeligheden er et produkt arv og miljø.
 
Nøglebegreber Nøglepersoner
Samfund og politik:
Industrialisering
Fra land til by
Dansk arbejderbevægelse
Fagforeninger
Andelsbevægelser
Ligestillingsdebat
Dampmaskine / jernbaner
 
Buzzwords:
Dobbeltmoral
Arv og miljø
Arbejdere
Kapitalisme
 
Strømninger i kunst og litteratur:
Videnskab og filosofi:
Georg Brandes
Charles Darwin
Friedrich Nietzsche
 
Forfattere:
Herman Bang
Amalie Skram
Olivia Levinson
Henrik Pontoppidan
Henrik Ibsen
 
Malere:
P. S. Krøyer
Michael Ancher
Erik Henningsen
L. A. Ring
H. A. Brendekilde
Frants Henningsen
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node