Det gyldne snit

Det gyldne snit er en måde at placere de vigtigste elementer i billedet på. Når øjnene ser på et billede, ser man helt naturligt disse linjer pga. øjnenes placering. Øjnene hviler nemlig ikke naturligt i midten af et billede, men forskudt til venstre og højre fra midten.
 
På denne måde forsøger man at styre, hvad modtageren skal lægge særligt mærke til.
 
Man finder ofte noget vigtigt i "det gyldne snit". For eksempel:
 • de vigtigste personer eller ting i billedet
 • en vigtig handling i billedet
 • et særligt smukt eller interessant sted i et maleri
 • et firmalogo i et reklamebillede
Hvor er det gyldne snit?
Man finder det gyldne snit ved at bevæge sig 3/8 ind fra alle sider af billedet og sætte en streg. Se billedet nedenunder.
 
De røde streger angiver det gyldne snit.
 
Snitpunkter
Snittene (linjerne) skærer hinanden 4 steder. Disse steder kaldes for "snitpunkter". Det er i disse punkter at øjnene hviler. Det føles naturligt at kigge her.
 
Nogle gange er der placeret vigtige personer eller genstande i snitpunkterne.  
 
Eksempel på "det gyldne snit".  
"En Saaret Arbejder" - af Erik henningsen, 1895.
"En Saaret Arbejder" - Erik Henningsen, 1895.
 
Den sårede person på båren er vigtig, dels fordi han er placeret i forgrunden, og dels fordi hans hoved ligger i det gyldne snit (lodret i venstre side). Det samme gælder politimanden bag ham. De andre vigtige personer er mandens kone og arbejdslederen, som er placeret i det gyldne snit (lodret i højre side).

Find det gyldne snit - ved hjælp af Word

 
Trin 1: Indsæt billede
 • Åbn word. Indsæt billedet. Sørg for at billedet kan placeres bag andre elementer (tekstomrydning: bag tekst). 
 Trin 2: Indsæt tabel
 • Indsæt tabel med 8 x 8 felter. Placer billedet under tabellen. Træk og juster i tabellens hjørner, indtil størrelsen ca. er den samme. 
 Trin 3: Tegn "det gyldne snit" med kantpensel
 • Tryk på tabellen. Vælg kantpensel i menuen. Vælg en passende tykkelse. Gå 3 tabel-streger ind fra alle sider og tegn streger som vist på billedet ovenover.

Finde det gyldne snit på et printet billede

Du skal bruge:
 1. Et udprintet billede
 2. En transparent (gennemsigtigt ark)
 3. 1 sort tusch
 4. En lommeregner
 5. En lineal
Trin 1: Print
 • Print billedet ud på almindeligt papir og læg det under en transparent. Billede og transparent skal være samme størrelse.
 Trin 2: Tegn prikker
 • Mål billedets bredde. Divider bredden med 8. Tegn 7 prikker vandret i toppen og bunden af din transparent med denne afstand imellem. 
   
 • Mål billedets højde. Divider højden med 8. Tegn 7 prikker lodret i venstre og højre side med denne afstand imellem.
Trin 3: Tegn "det gyldne snit"
 •  Gå 3 prikker ind fra alle sider og tegn streger som vist på filmen ovenover.
 
Nu har du det gyldne snit, som du kan lægge på og tage af billedet efter behov.

Eksempel på anderledes brug af det gyldne snit

Her er det gyldne snit anvendt på et reklamebillede. Det gyldne snt fungerer her nærmest som en ramme omkring personen. Man finder også forskellige elementer i mange af de 9 felter, som hver har deres funktion
 
 
Den diagonale, stiplede linje udgør læseretningen i billedet - fra øverste venstre hjørne og mod nederste højre hjørne. Den er ikke en del af det gyldne snit, men bruges kun som hjælpelinje.

Læs også:

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node