Artikel-layout

Her kan du se et eksempler på layout i en trykt nyhedsartikel og en internetartikell. 
 
Download dem som PDF, ved at klikke på dem.
 

Eksempel på layout i trykt artikel 

 Layout
Layout m. forklaringer

Eksempel på layout i internetartikel

Layout Layout m. forklaringer

Elementer i avisens layout

Rubrik
En rubrik er selve artiklens overskrift. I en artikel finder man rubrikken i toppen, hvor den som regel er skrevet med meget stor skrift. Rubrikken skal fange læserens opmærksomhed, men også fortælle noget om handlingen.
 
Underrubrik
En underrubrik er en lille ekstra overskrift som supplerer rubrikken. Den uddyber artiklens handling eller pointe, ofte i kun 1 eller 2 sætninger. Underrubrikken sidder lige under rubrikken (derfor navnet).
 
Mellemrubrik
En mellemrubrik sidder inde i selve artiklen (i brødteksten). Der er ofte flere mellemrubrikker, og de bruges som overskrifter til de forskellige afsnit i artiklen.
 
Manchet
En manchet er en kort tekst, som oftest er placeret i starten i en artikel. Den kan fx være markeret med fed skrift eller har større bogstaver end brødteksten. Den skal hurtigt give læseren indblik i hvad artiklen handler om - altså artiklens vigtigste punkter. En manchet kan nogle gange forveksles med en underrubrik, men en manchet kan kendes på, at den er længere og mere fyldig.
 
Byline
En byline er en linje i en artikel, hvor der står, hvem journalisten er, og hvornår artiklen er skrevet. En byline fungerer derfor som en slags kildeangivelse.
 
Billedtekst
Under billeder i avisen er der ofte en forklaring eller supplerende tekst som forklarer hvad der sker på billedet. Fotografens / tegnerens navn skal også angives.
 
Brødtekst
Brødteksten er selve teksten, hvor artiklen fortæller nyheden.
 
Faktaboks
En faktaboks er en måde, man kan opstille og vise fakta på en nem og overskuelig måde. Faktabokse kan se ud på mange forskellige måder.
 
Citat / citatboks
En citatboks er et udvalgt citat fra artiklen, som har en særlig god forbindelse til tekstens eller afsnittets indhold. Det kaldes en "boks" når den træder ud af den øvrige tekst og står alene. Her er den ofte markeret med større bogstaver, eller er sat i en ramme. Citatboksen skal gøre læseren interesseret og klar til det, der kommer i artiklen.
 
Spalter
Almindelige papir-aviser og internet-aviser har ikke ens layout. Fx står artikler i spalter, hvis de er i en papir-avis. I internet-aviser bruges der sjældent spalter, fordi der også skal være plads til reklamer, videoklip og links inde i selve artiklen. 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node