Analytiske nedslag

Når man skal fortolke tekster eller film, kan man vælge at lave analytiske nedslag. Dette betyder at man "slår ned" og fokuserer på helt bestemte steder i handlingen. Det skal helst være steder, som man synes er vigtige, eller som har noget særligt at byde på.
 
Forslag til, hvad man kan undersøge:
  1. Hvor: Side/linje i teksten eller tidspunktet i filmen. 
  2. Handling: Hvad sker der her?
  3. Tolkning: Hvad betyder det der sker?  Hvorfor er dette sted vigtigt?
  4. Teknik: Hvad har man gjort for at vi forstår det der sker? kig på fx musik, kamera, symbolik, billedkomposition, farver, klipning osv.
 

Eksempel:

Her er et eksempel med 1 enkelt nedslag i novellefilmen:
"En Lille Død" - af Kaspar Munk, 2005
 
 
Download udfyldningsark til tekster
 
Download udfyldningsark til film / podcast
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node