Afsender / Modtager

Afsender

Afsenderen er den, som har lavet teksten, filmen, maleriet osv.
 
Eksempel: H.C. Andersen er afsenderen af eventyret “Fyrtøjet”. H.C. Andersen er afsender, fordi han, igennem sit eventyr, sender et budskab / en lærdom / en oplevelse eller andet videre til den der læser historien.

Modtager

Modtageren er den person, som læser teksten, ser filmen, ser maleriet osv.
 
Eksempel: Den person der læser eventyret “Fyrtøjet” er modtageren. Personen skal nemlig modtage det budskab, som H.C. Andersens ønskede at sende igennem teksten.

Modtager vs. målgruppe

Afsenderen tager ofte stilling til, hvem man ønsker som modtager. Fx vil en forfatter af ungdomsbøger, rette sit sprog og emne ind efter de unges interesser.
 
I en reklame for løbesko, vil man forsøge at få reklamen til at ramme aktive personer, som kunne have brug for sådan et par løbesko. Når man på den måde ønsker en særlig gruppe af modtagere - bruger man udtrykket “målgruppe”.

Læs mere om afsender- / modtagerforhold

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node