Rubrik

En rubrik er en overskrift i en artikel. Der findes 3 slags rubrikker:
  1. Rubrik
  2. Underrubrik
  3. Mellemrubrik

1. Rubrik

En rubrik er selve artiklens overskrift. I en artikel finder man rubrikken i toppen, hvor den som regel er skrevet med meget stor skrift. Rubrikken skal fange læserens opmærksomhed, men også fortælle noget om handlingen.

2. Underrubrik

En underrubrik er en lille ekstra overskrift som supplerer rubrikken. Den uddyber artiklens handling eller pointe, ofte i kun 1 eller 2 sætninger. Underrubrikken sidder lige under rubrikken (derfor navnet). Obs: Underrubrikken er ikke det samme som en manchet. En manchet er længere.

3. Mellemrubrik

En mellemrubrik sidder inde i selve artiklen (i brødteksten). Der er ofte flere mellemrubrikker, og de bruges som overskrifter til de forskellige afsnit i artiklen. 
Eksempel på artikel-layout