Reportage

 
1. Hvad er det?
Formålet med en reportage er, at journalisten skal "bringe læseren hen til" en konkret begivenhed eller hændelse, ved selv at opleve og rapportere fra selve situationen.
 
Rummer ofte elementer af: øjenvidneberetning og research-interview.
b. Ordet "reportage" er latin og betyder: ”At bringe tilbage”.
c. En reportage er en artikel, skrevet af en journalist, der er på stedet, hvor det sker. Altså skal reportagen ”bringer læseren tilbage” til begivenheden.
d. Reportagen er ikke nødvendigvis dagsaktuelt stof. Reportagen er ikke ude på at levere en nyhed, men at fortælle hvordan situationen ser ud lige nu.
e. Der bruges ofte sansninger og beskrivelser af stemninger og miljø.
f. En reportage er som udgangspunk objektiv. Dvs. at den leverer nyheden som den er, uden journalistens holdninger og meninger. Journalisten vælger dog ofte at beskrive stemninger og miljø ud fra egne øjne og derfor har reportagen også subjektive elementer.
g. Der er som regel små øjenvidneberetninger, interviews og udtalelser fra relevante personer.
Reportage hører under kategorien: information
h. Læs mere om genretræk i reportage.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. En reportage tager udgangspunkt i noget, der sker eller som er sket.
b. Journalisten er til stede og viderebringer det, som han/hun oplever. Journalisten er ligesom "en flue på væggen".
c. Man starter reportagen med at gøre rede for situationen: Hvad er det, vi skal vide noget om? Et flystyrt? Skanderborg Festival? En dag på efterskole? Eller andet?
d. Der er ofte små øjenvidneberetninger / interviews fra involverede i begivenheden.
e. Lav miljøbeskrivelser. Hvordan føles det at være der? Lav beskrivelser af stemninger og brug sanserne.
f. Der kan også være vurderinger fra eksperter og andre typer kilder.
g. Reportagen skal skrives i en indre synsvinkel. Der skrives om det journalisten oplever. Det skal være tydeligt at journalisten er til stede og mærker det der sker. Det er dog sjældent at journalisten omtaler sig selv som et "jeg".
h. En reportage skal skrives i nutid.
 
3. Layout
a. En reportage skal have en stor og synlig rubrik (overskrift)
b. Den kan have en underrubrik og- eller en manchet.
c. Den skal have en byline (navnet på journalisten: det er dig).
d. Hvis du sætter et billede ind i artiklen skal du angive kilden under billedet. Husk billedtekst.
e. En reportage i en rigtig papir-avis skal skrives i 3-4 spalter.
f. Der skal som regel være mellemrubrikker for at gøre det nemmere at overskue teksten.
g. Der kan være faktabokse, som fortæller om nødvendig fakta.
h. e. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Georgia, Helvetica, Arial, Calibri osv.
i. Citater fra interviews skal markeres med tegn. Læs mere.
j. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
k. Se eksempel på artikel-layout.
- Vær opmærksom på at eksemplet er fra en nyhedsartikel.
l. Hvis du har søgt oplysninger, så husk at lave en kildeangivelse.