Reportage

 
1. Hvad er det?
En reportage er en artikel, skrevet af en journalist der er på det sted, hvor nyheden er.  På den måde får læseren en oplevelse af at være der selv. Ordet "reportage" er latin og betyder: ”At bringe”. Journalisten skal ”bringe nyheden hen” til læseren.
 
Reportagen kan bruges til både at bringe en nyhed der sker lige nu, eller til at tage tilbage til stedet, og fortælle hvordan situationen nu ser ud. Reportagen kan derfor også være en slags statusopdatering.
 
Der bruges ofte beskrivelser af sanseindtryk, stemninger og miljø. Der er som regel små øjenvidneberetninger, interviews og udtalelser fra relevante personer.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Fluen på væggen: I en reportage er du der, hvor nyheden er. Journalisten er nemlig til stede og viderebringer det, som han/hun oplever. Journalisten er ligesom "en flue på væggen".
b. Hvem, hvad, hvor: Man skal hurtigt gøre rede for situationen: Hvad er det, vi skal vide noget om? Et flystyrt? Skanderborg Festival? En dag på efterskole? Eller andet?
c. Scener. Du skal vælge et antal forskellige scener fra stedet, som skal danne udgangspunkt for artiklens beskrivelser og andet indhold. Det er disse scener, som afgører hvor du, som journalist, skal rapportere fra. Fx en gårdsplads, en kantine eller et kontor. Det er vigtigt at disse scener passer ind i det, som reportagen skal forsøge at sige noget om, og det er disse scener, som skal være med til, at læseren får følelsen af at være der selv.
 
Eksempel:
I en reportage om en efterskole, kunne første scene fx være gårdspladsen på skolen, som du starter med at beskrive og indfange stemningen af. Næste scene kunne være spisesalen, hvor alle eleverne befinder sig, næste scene et elevværelse, hvor en elev interviewes osv. 
 
Når scenerne er valgt, skal de beskrives. Du kan fx vælge at fokusere på følgende:
  • Miljø
  • Personer
  • Stemninger og indtryk
  • Aktivitet (altså, hvad sker der her?)
  • Fakta- og baggrundsviden
  • Interviews 
d. Miljøbeskrivelse: Når man har valgt sin første scene, fx gårdspladsen, får man brug for at lave en miljøbeskrivelse: Hvordan føles det at være der? Lav beskrivelser af stedet og af de stemninger der er - og brug sanserne. Altså: hvad kan du se, høre, lugte, mærke osv. Reportagen kan sagtens starte med en sansende beskrivelse af stedet.
e. Faktaviden: Reportagen skal helst indeholde fakta og baggrundsviden om det, vi hører om. Denne viden kan fx præsenteres i selve artiklen eller som faktaboks.
f. Interviews: Der bruges ofte små interviews fra forskellige kilder. Det kan være fx vidner og andre involverede i begivenheden. Der findes forskellige kildetyper, som man kan vælge at have med:
  • ekspertkilde
  • erfaringskilde
  • partskilde
g. Sprog: Sproget er ofte meget beskrivende og malende, så læseren nemmere kan opleve at være til stede. Reportagen skrives i nutid.
 
Journalisten / reporteren har ikke en skjult dagsorden eller et budskab, der skal frem - men sproget kan dog sagtens være påvirket af det der sker, fx begejstring, utryghed eller andet.
 
3. Layout
a. En reportage skal have en stor og synlig rubrik (overskrift)
b. Den kan have en underrubrik og- eller en manchet.
c. Den skal have en byline (navnet på journalisten: det er dig).
d. Hvis du sætter et billede ind i artiklen skal du angive kilden under billedet. Husk billedtekst.
e. En reportage i en trykt avis skal skrives i 3-5 spalter. Artikler i internet-aviser er ikke sat op i spalter.
f. Der skal som regel være mellemrubrikker for at gøre det nemmere at overskue teksten.
g. Der kan være faktabokse, som fortæller om nødvendig fakta.
h. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Georgia, Helvetica, Arial, Calibri osv.
i. Citater fra interviews skal markeres med tegn. Læs mere.
j. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
k. Se eksempel på artikel-layout.
- Vær opmærksom på at eksemplet er fra en nyhedsartikel.
l. Hvis du har søgt oplysninger, så husk at lave en kildeangivelse.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node