Pressemeddelse

 
1. Hvad er det?
Formålet med en pressemeddelelse er at fange pressens interesse omkring en begivenhed, for derved at få pressen til at udgive den i avisen / tv-programmet / nyhedssiden m.m.
a. En pressemeddelelse er en meddelse som sendes til en avis, nyhedsstation eller anden presse. 
b. Man informerer fx om en kommende begivenhed, en vigtig meddelse, en nyhed eller andet, som man håber på at pressen vil udgive. Hvis pressemeddelelsen fanger pressens interesse, bliver nyheden bragt i avisen eller i et andet nyhedsmedie.
c. En pressemeddelelser er ofte skrevet i stil med en artikel. På den måde er der større chance for, at en avis vil viderebringe historien. 
d. Eksempler på hvornår man skriver en pressemeddelelse: 
 
Eksempel 1: En skole fylder 50 år og der skal holdes åbent hus for byens borgere. Der skrives en pressemeddelse med informationer om dette i håb om at få opmærksomhed omkring skolen og for at lokke folk hen til arrangementet.
 
Eksempel 2: En politiker ønsker at træde ud af politik. Der skrives en pressemeddelse, hvor politikeren forklarer hvornår og hvorfor. På den måde kan politikeren selv være med til at bestemme, hvilke oplysninger folk får og samtidigt påvirke, hvordan det skal formuleres.
e. En pressemeddelelse er nem at finde rundt i. Der lægges vægt på layout og læsevenlighed.
f. En pressemeddelelse følger ofte De 5 Nyhedskriterier
  1. Væsentlighed
  2. Identifikation
  3. Sensation
  4. Aktualitet
  5. Konflikt (ikke altid)
g. En pressemeddelelse kan sagtens være subjektiv i sin form.
 
Pressemeddelelsen skal som udgangspunkt informere - men i nogle tilfælde er den også skabt til at påvirke modtageren. Hvis pressemeddelelsen fx er en information om en kommende festival, så ønsker afsenderen en handling fra modtageren. Nemlig at man beslutter sig for at deltage. En pressemeddelelse kan altså derfor virke som en slags invitation og reklamesøjle.
 
Pressemeddelelsen kan fx også være vigtige oplysninger om et firma, et direktørskifte, en skandalesag eller lignende, Her kan man ved hjælp af en pressemeddelse styre, hvilke oplysninger der gives til offentligheden. 
h. Pressemeddelse hører under kategorien: information.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Tydelig overskrift: En pressemeddelelse skal have en rubrik, som fanger læserens opmærksomhed. Det gælder både for indhold og udseende.
b. Kom til sagen: Det skal være tydeligt fra starten, hvad pressemeddelelsen handler om. Det er vigtigt at man “kommer til sagen” og ikke roder sig ud i lange og indviklede forklaringer.
c. Fakta: En pressemeddelse indeholder nyttig information. Hvad, hvor, hvem, hvornår, hvorfor, hvordan osv.
d. Læsevenlighed: En pressemeddelelse skal nem at finde rundt i. Der lægges stor vægt på layout og læsevenlighed.
e. Sprog: Sproget skal være præcist og kompakt. Det vil sige at modtageren nemmest - og hurtigst muligt skal være informeret og kunne forstå formålet med teksten.
f. Opbygning: Teksten består som regel af:
  • en rubrik hvor nyheden / meddelelsen afsløres
  • en kort indledende tekst med en præsentation af nyheden
  • en længere tekst med uddybninger, detaljer og citater
g. Nyhedstrekant: En pressemeddelse bygges op ved hjælp af Nyhedstrekanten.
Den skal derfor starte med det vigtigste, hvor den hurtigt afslører, hvad meddelelsen drejer sig om.
h. Citater: Der er ofte anvendt citater fra relevante personer i en pressemeddelse. Citaterne er med til at gøre nyheden mere nærværende og troværdig. 
i. Andre elementer: En pressemeddelelse indeholder: en rubrik, en dato, brødtekst, en tydelig afsender.
 
Yderligere kontaktoplysninger skrives, hvis det er relevant. 
 
Der kan også bruges billeder, faktaboks, logo, grafik, skemaer m.m.
 
3. Layout
a. Dato og sted skrives (ofte øverst i højre hjørne). Se layout nederst.
b. Ordet "Pressemeddelelse" skrives på sin egen linje inden rubrikken. Se layout nederst.
c. Rubrikken skal skrives med større bogstaver end brødteksten.
d. Brødteksten kan indeholde en manchet. 
e. Sæt gerne billeder, faktabokse, skemaer og andet grafik ind. Det er vigtigt at pressemeddelsen fanger øjet og er nem at orientere sig i. Pas på ikke at overdrive.
f. Hvis det er relevant skal der være kontaktoplysninger. Se eksemplet nedenunder.
g. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Calibri, Helvetica, Arial.
h. En pressemeddelse er kort og fylder som regel 1/2 til 1 side.
i. En pressemeddelelse sættes ikke op i spalter.

Eksempel på pressemedelelse

 Layout Layout m. forklaringer
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node