Pressemeddelse

 
1. Hvad er det?
En pressemeddelelse er en meddelse som sendes til en avis, nyhedsstation eller anden presse. Formålet er at fange pressens interesse omkring en nyhed eller begivenhed, for derved at få pressen til at udgive den. Fx åbning af en bro, et jubilæum, et direktørskifte, eller andet.
 
Der lægges vægt på layout og læsevenlighed.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Tydelig rubrik: En pressemeddelelse skal have en rubrik (overskrift), som fanger læserens opmærksomhed. Det gælder både for indhold og udseende.
b. Kom til sagen: Det skal være tydeligt fra starten, hvad pressemeddelelsen handler om. Det er vigtigt at man “kommer til sagen” og ikke roder sig ud i lange og indviklede forklaringer.
c. Fakta: En pressemeddelse indeholder nyttig information. Hvad, hvor, hvem, hvornår, hvorfor, hvordan osv.
d. Læsevenlighed: En pressemeddelelse skal nem at finde rundt i. Der lægges stor vægt på layout og læsevenlighed.
e. Sprog: Sproget skal være præcist og kompakt. Det vil sige at modtageren nemmest - og hurtigst muligt skal være informeret og kunne forstå formålet med teksten.
f. Opbygning: Teksten består som regel af:
  • en rubrik hvor nyheden / meddelelsen afsløres
  • en kort indledende tekst med en præsentation af nyheden
  • en længere tekst med uddybninger, detaljer og citater
g. Nyhedstrekant: En pressemeddelse bygges op ved hjælp af Nyhedstrekanten.
Den skal derfor starte med det vigtigste, hvor den hurtigt afslører, hvad meddelelsen drejer sig om.
h. Citater: Der er ofte anvendt citater eller udtalelser fra relevante personer i en pressemeddelse. Citaterne er med til at gøre nyheden mere nærværende og troværdig. 
i. Andre elementer: En pressemeddelelse indeholder: en rubrik, en dato, brødtekst, en tydelig afsender. Yderligere kontaktoplysninger skrives, hvis det er relevant.
 
Der kan også bruges billeder, faktaboks, logo, grafik, skemaer m.m.
 
3. Layout
a. Dato og sted skrives (ofte øverst i højre hjørne). Se layout nederst.
b. Ordet "Pressemeddelelse" skrives på sin egen linje inden rubrikken. Se layout nederst.
c. Rubrikken skal skrives med større bogstaver end brødteksten.
d. Brødteksten kan indeholde en manchet. 
e. Sæt gerne billeder, faktabokse, skemaer og andet grafik ind. Det er vigtigt at pressemeddelsen fanger øjet og er nem at orientere sig i. Pas på ikke at overdrive.
f. Hvis det er relevant skal der være kontaktoplysninger. Se eksemplet nedenunder.
g. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Calibri, Helvetica, Arial.
h. En pressemeddelse er kort og fylder som regel 1/2 til 1 side.
i. En pressemeddelelse sættes ikke op i spalter.

Eksempel på pressemedelelse

 Layout Layout m. forklaringer
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node