Portrætartikel

 
1. Hvad er det?
Formålet med en portrætartikel er at sætte fokus på en bestemt person og levere viden og indsigt om personen til læseren. Ordet portræt betyder "at trække frem" eller "afsløre", så læseren skal helst få en ny viden, eller se en side af personen, som man ikke havde set før. Portrætartikler skrives som regel i en anledning. Det kan fx være: en rund fødselsdag, et dødsfald, en filmpremiere, en retssag osv. Portrætartikel hører under kategorien: information.
 
Portrætartikler opdeles i 2 undergenrer; klassisk portræt og portrætinterview.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Præsenter ideen med portrættet. Forklar i starten af artiklen, hvorfor der er lavet et portræt af hovedpersonen netop nu? Er der en bestemt anledning? Eller har journalisten fået en viden, som kan afsløre en ny side af hovedpersonen?
b. Hav styr på fakta. Portrætartikler indeholder fakta om hovedpersonen. Det vil sige oplysninger om alder, opvækst, civil stand, børn, arbejde, osv. Hvis ikke oplysningerne har bærende betydning for portrættet, kan de blot nævnes i en faktaboks.
 
Alderen på hovedpersonen er vigtig, for at læseren kan identificere sig med hovedpersonen. Hvis portrættet er i forbindelse med en rund fødselsdag, skal det selvfølgelig fylde mere. Hvis ikke, kan det bare nævnes i en bibemærkning.
c. Man skal mærke personen. Hovedpersonens personlighed er en vigtig del af et portræt. Det er journalistens opgave at få læseren til at "mærke" hvordan hovedpersonen er.
d. PåvirkningerJournalisten kan påvirke læserens indstilling eller holdning til hovedpersonen. Hvis journalisten fx fortæller, at hovedpersonen er meget smilende under interviewet og er yderst høflig overfor den tjener, der serverer mad til dem, får vi som læsere et mere positivt syn på vores hovedperson. 
 
Dette kan fx bruges til at understrege kendte sider af personen, at skabe et mere nuanceret billede, eller måske skabe et nyt og overaskende billede af personen.
e. Undersøg de store oplevelser i personens liv. Find viden om de store oplevelser eller præstationer som hovedpersonen har været en del af. Under interviewet kan man så få personen til selv at sætte ord på disse oplevelser. Journalisten stiller opklarende spørgsmål undervejs og får dermed ny viden og indsigt.
f. Interview personer der kender personen. I et klassisk portræt interviewer journalisten personer, der er tæt på hovedpersonen. Det kan være venner, familie, arbejdskollegaer, osv. Disse interviews kan også være med til at skabe et mere nuanceret billede af hovedpersonen.
g. Direkte og indirekte tale. Brug gerne både direkte tale og indirekte tale rundt om i artiklen.

Direkte tale
"Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik med ulven," fortæller Rødhætte med lidt uro i blikket. "Det hele skete så hurtigt," fortsætter hun.

Indirekte tale
Rødhætte fortæller til sidst, at hun regner med at leve lykkeligt til sine dages ende.
h. Sproget: Sproget skal være nærværende, klart og tydeligt og let at forstå. Sproget skrives i en tone, som giver læseren et indtryk af, at journalisten har "været tæt på" hovedpersonen. Dermed får læseren en følelse af at komme til at kende hovedpersonen endnu bedre.
i. Vælg et relevant billede til portrættet. Vælg gerne et billede, der er med til at understrege budskabet i teksten.

Eksempel: Hvis journalisten gerne vil fortælle, at en fængselsfange i virkeligheden er en blød fyr, der godt kan lide at lave mad, kan det være relevant med et billede af ham i et køkken.
 
3. Layout
a. En portrætartikel skal have en stor og synlig rubrik. Den kan vælge også at lave en underrubrik og/eller en manchet.
b. Den skal have en byline (journalistens navn, dato).
d. Hvis artiklen skal bringes i en trykt avis, skal den skrives i 2-4 spalter. Hvis den skal bringes på nettet, skal den ikke skrives i spalter.
e. Det er en god idé at lave afsnit med mellemrubrikker.
f. Der kan være særligt fremhævede citater. Se eksempel på citat i artikel.
g. Der kan være faktabokse, som indeholder interessant og nyttig viden.
h. Højremargin skal være med ord-deling.
i. Hvis du har søgt oplysninger, så husk at angive kilder.
Se eksempel på artikel-layout.
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node