Portrætartikel

 
1. Hvad er det?
Formålet med en portrætartikel er at sætte fokus på en bestemt person. 
Ordet portræt betyder "at trække frem" eller "afsløre", så læseren skal helst få en ny viden, eller se en side af personen, som man ikke havde set før. 
a. Der er altid en anledning til et portræt. Det kan fx være:
 
- en rund fødselsdag
- et dødsfald
- en skuespiller, der har medvirket i film
- en forfatter, der har udgivet en bog
- en person i en nyhedshistorie
- eller andet 
b. Portrætartikler kan opdeles i 2 undergenrer; klassisk portræt og portrætinterview.
 
Det klassiske portræt
Portrættet er bygget op af flere forskellige interviews rundt om hovedpersonen. Altså interviews med mennesker, der kender hovedpersonen og kan beskrive ham/hende.
De forskellige interviews skal skabe et helt billede af hovedpersonen, så portrættet både viser positive egenskaber og begrænsninger. Der kan også være interviews med selve hovedpersonen. 
 
Portrætinterview
Artiklen er udelukkende bygget op over interviews med selve hovedpersonen.
Der er journalistens spørgsmål og hovedpersonens svar, der skaber artiklens indhold. 
c. Portrætartikel hører under kategorien: information
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Forklar hvorfor vi skal læse et portræt af hovedpersonen netop nu?
Er der en bestemt anledning? Eller har journalisten fået en viden, som kan afsløre en ny side af hovedpersonen?
b. Portrætartiklen indeholder altid fakta om hovedpersonen. Det vil sige oplysninger om alder, opvækst, civil stand, børn, arbejde, osv.
 
Hvis ikke oplysningerne har bærende betydning for portrættet, kan de blot nævnes i en faktaboks.
c. Hovedpersonens personlighed er en vigtig del af et portræt. Det er journalistens opgave at få læseren til at "mærke" hvordan hovedpersonen er. 
d. Portrætartiklen kan indeholde elementer fra reportagen og øjenvidneberetningen. Journalisten kan altså vælge at fortælle, hvad han/hun ser, mens interviewet finder sted.
 
Journalisten har mulighed for at vinkle sit portræt, og være med til at præge læseren holdning til hovedpersonen.
 
Hvis journalisten fx fortæller, at hovedpersonen er meget smilende under interviewet og er yderst høflig overfor den tjener, der serverer mad til dem, får vi som læsere et mere positivt syn på vores hovedperson. Dette kan bruges til at understrege en allerede kendt side af hovedpersonen, eller det kan være med til at skabe mere nuanceret billede af ham/hende.
e. Find viden om hovedpersonen i inden du skriver. Det kan være fra nettet eller fra andre interviews.

Journalisten tager ofte fat i noget som hovedpersonen har gjort eller opnået. Hovedpersonens handlinger er med til at skabe et billede af ham/hende hos læseren. 

Journalisten kan så få hovedpersonen til selv at beskrive en konkret oplevelse, og derpå måske opnå en ny indsigt, og stille opklarende spørgsmål.
f. Journalisten interviewer ofte personer, der er tæt på hovedpersonen. Det kan være venner, familie, arbejdskollegaer, osv.
 
Disse interviews kan også være med til at skabe et mere nuanceret billede af hovedpersonen.
g. Brug både direkte tale og indirekte tale.

Direkte tale
"Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik med ulven", indrømmer Rødhætte.

Indirekte tale
Rødhætte fortæller, at hun regner med at leve lykkeligt til sine dages ende.
h. Alderen på hovedpersonen er vigtig, for at læseren kan identificere sig med hovedpersonen. Hvis portrættet er i forbindelse med en rund fødselsdag, skal det selvfølgelig fylde mere. Hvis ikke, kan det bare nævnes i en bibemærkning.
i. Sproget er hverdagsagtigt, uden at blive useriøst. Sproget er skrevet i en tone, som giver læseren et indtryk af, at journalisten har "været tæt på" hovedpersonen. Dermed får læseren en følelse af at komme til at kende hovedpersonen endnu bedre.
j. Vælg et relevant billede til portrættet. Gerne et, der er med til at understrege budskabet i teksten.

Eksempel: Hvis journalisten gerne vil fortælle, at en fængselsfange i virkeligheden er en blød fyr, der godt kan lide at lave mad, kan det være relevant med et billede af ham i et køkken.
 
3. Layout
a. En portrætartikel skal have en stor og synlig rubrik (overskrift)
b. Den kan have en underrubrik og/eller en manchet.
c. Den skal have en byline (navnet på den, der skriver: det er dig).
d. Hvis artiklen skal bringes i en trykt avis, skal den skrives i 2-4 spalter.
e. Der skal som regel være mellemrubrikker.
f. Der kan være fremhævede citater. Se eksempel på citat i artikel.
g. Der kan være faktabokse, som fortæller om nødvendig fakta.
h. Højremargin skal være med ord-deling.
i. Hvis du har søgt oplysninger, så husk at angive kilder.
Se eksempel på artikel-layout.
Eksempel på klassisk portræt: Hvem er ubådskaptajnen Peter Madsen? (Jyllands Posten, 20/8/2017)
 
Eksempel på interviewportræt: Portræt af Medina - jeg går med en ide til en børnefilm (mx.dk, 18/7/2015)
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node