Øjenvidneberetning

1. Hvad er det?
Formålet med en øjenvidneberetning er at gengive en hændelse, set ud fra en person, der var til stede, da det skete.
a. En øjenvidneberetning er altså en artikel i en avis, hvor et øjenvidne til en begivenhed skriver om sine oplevelser. Øjenvidnet husker tilbage på, hvad der skete og der fortælles med stor indlevelse om de vigtigste situationer. Man kan sige at øjenvidnet genoplever situationen.
b. En øjenvidneberetning fortælles ud fra øjenvidnets synsvinkel (1.person-fortæller).
c. Sproget låner ofte fra novelle-genren, når miljø eller situationer skal beskrives. Der fortælles detaljeret om betragtninger og reaktioner på det der skete.
d. Sproget er ofte dramatisk, og sørger for at gøre det til spændende læsning.
e. Øjenvidneberetning hører under under kategorien: information.
2. Hvordan skriver jeg?
a. Skal skrives i 1.person-fortæller. Det er øjenvidnet selv, som er fortælleren, og som skriver artiklen.
b. Tag læseren med tilbage til "hvad der skete", og beskriv tingene som de huskes. Gå gerne i detaljer med de vigtigste situationer. Fortæl hvordan det føltes og beskriv sanser og følelser. Vi skal være med "hovedpersonen" og kunne mærke, hvordan det var at være der.
c. Brug et beskrivende og indlevende sprog. Det er vigtig at "holde fast" i læseren. 
d. Brug masser af tillægsord. Dette kan hjælpe med at beskrive situationer grundigt og mere dramatisk. Det handler om at skabe billeder i hovedet på læseren. 
Fx: en "enorm" ekplosion, en "øredøvende" eksplosion, en "kæmpe" eksplosion.
e. Lav en rubrik (overskrift) som "fanger" læserens interesse.
Fx: Tre dage i helvede, Fanget under jorden, Ferie med døden i hælene - osv.
f. Øjenvidnet kan også gå udenfor fortællingen, og nævne hvad der er sket bagefter og måske fortælle om, hvordan man har det i dag med det som skete.
g. Øjenvidnet kan også komme med forklaringer, meninger og en konklusion. Dette er dog adskilt fra selve fortællingen og vil derfor ofte stå til sidst i øjenvidneberetningen.
3. Layout
a. Skal skrives i 2-4 spalter.
b. Brug artikel-layout. Dvs. rubrik, underrubrik, mellemrubrikker, billede, citatbokse, byline.
c. Det er vigtigt at lave inddelinger ved hjælp af mellemrubrikker, da det skal være nemt at læse. Adskil derfor teksten naturlige steder, hvor der sker noget nyt.
d. Skal skrives med letlæselig skrift. Fx Times New Roman, Calibri, Helvetica m.m.
e. Teksten skal være venstrejusteret.
f. Højremargin skal være med ord-deling.