Øjenvidneberetning

 
1. Hvad er det?
En øjenvidneberetning er en artikel i en avis, hvor et øjenvidne til en begivenhed skriver om sine oplevelser. Øjenvidnet husker tilbage på, hvad der skete og der fortælles med stor indlevelse om de vigtigste situationer. Man kan sige at øjenvidnet genoplever situationen i artiklen.
 
En øjenvidneberetning fortælles ud fra øjenvidnets synsvinkel (1.person-fortæller).
Sproget låner ofte måder at fortælle på fra novelle-genren, når miljø eller situationer skal beskrives. Der fortælles detaljeret om betragtninger og reaktioner, på det der skete. Sproget er ofte dramatisk, og sørger for at gøre det til spændende læsning.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. 1.person-fortæller. En øjenvidneberetning skrives i 1.person-fortæller. Det er øjenvidnet selv, som er fortælleren, og som skriver artiklen.
b. Beskrivelser: Tag læseren med tilbage til "hvad der skete", og beskriv tingene som de huskes. Gå gerne i detaljer med de vigtigste situationer. Fortæl hvordan det føltes og beskriv sanseindtryk og følelser. 
 
Vi skal være der sammen med fortælleren og mærke, hvordan det var at være der. Brug derfor et beskrivende og indlevende sprog. Det er vigtig at "holde fast" i læseren. 
c. Skab billeder hos læseren. Brug masser af tillægsord. Dette kan hjælpe med at beskrive situationer grundigt og mere dramatisk. Det handler om at skabe billeder i hovedet på læseren. 
Fx: en "enorm" ekplosion, en "øredøvende" eksplosion, en "kæmpe" eksplosion.
d. Rubrikken skal være spændende. Lav en rubrik (overskrift) som "fanger" læserens interesse. Fx: Tre dage i helvede, Fanget under jorden, Ferie med døden i hælene - osv.
e. Tag stilling til hvordan den skal starte. Her er nogle eksempler:
1. Du starter med en præsentation af hændelsen, og fortæller bagefter historien
2. Du starter med at beskrive situationen før hændelsen.
3. Du starter fra dag 1 i hændelsen og fortæller fremad
4. Du kaster os ind i noget spændende der skete og starter bagefter fra begyndelsen.
5. Du kaster os ind i noget spændende og fortæller derfra.
f. Situationen før og efter hændelsen. Øjenvidnet kan også gå udenfor fortællingen, og nævne hvad der er sket bagefter og måske fortælle om, hvordan man har det i dag med det som skete. Øjenvidnet kan komme med forklaringer, meninger og en konklusion. Dette er dog adskilt fra selve fortællingen og vil derfor ofte stå til sidst i øjenvidneberetningen.
 
3. Layout
a. Skal skrives i 3-4 spalter.
b. Brug artikel-layout. Dvs. rubrik, underrubrik, mellemrubrikker, billede, citatbokse, byline.
c. Det er vigtigt at lave inddelinger ved hjælp af mellemrubrikker, da det skal være nemt at læse. Adskil derfor teksten naturlige steder, hvor der sker noget nyt.
d. Skal skrives med letlæselig skrift. Fx Times New Roman, Calibri, Helvetica m.m.
e. Teksten skal være venstrejusteret.
f. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node