Nyhedsartikel

 
1. Hvad er det?
Formålet med en nyhedsartikel er at informere læseren om en aktuel begivenhed eller hændelse.
a. En nyhedsartikel informerer altså om nye begivenheder. 
 
Den kan dog også blot komme med nye (væsentlige) informationer i en ældre sag. 
b. Nyhedsartiklen skal informere mere end at påvirke. Den indeholder for det meste ikke journalistens holdninger, men forholder sig objektivt.
c. En nyhedsartikel skrives af en journalist, som er nysgerrig på emnet/begivenheden og stiller spørgsmål.
d. En nyhedshistorie er særlig værdifuld, hvis det er en solohistorie, altså en historie som ingen andre medier kender til.
e. En nyhedsartikel skrives ikke i kronologisk rækkefølge, men er typisk bygget op efter nyhedstrekanten. Det vil sige, at de vigtigste informationer står først i artiklen.
f. Der er ofte kun 1 vinkel på begivenheden.
g. Nyhedsartiklen følger helst De 5 Nyhedskriterier
Væsentlighed - Identifikation - Sensation - Aktualitet - Konflikt.
h. En nyhedsartikel er væsentlig kortere end fx en baggrundsartikel eller kronik.
i. Nyhedsartikel hører under kategorien: information.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Nyhedsartiklen skal have en rubrik, som fanger læserens opmærksomhed.
b. Der er ikke altid mellemrubrikker i nyhedsartikler, da de ofte ikke er lange nok, men lav gerne mellemrum i teksten vha. afsnit.
c. Vinkel: En nyhedsartikel har ofte kun én vinkel på nyheden.
d. Opbygning: En nyhedsartikel bygges op ved hjælp af Nyhedstrekanten.
Artiklen skal starte med det vigtigste, hvor den hurtigt afslører hvad nyheden. Herefter kommer det næstvigtigste, uddybninger, citater osv.
e. Objektiv: Journalisten skal som udgangspunkt holde sig selv og sine egne meninger udenfor. Dvs. at den helst skal skrives i et objektivt sprog, med mindre der er gode grunde til ikke at gøre det.
f. Fakta: Husk at artiklen skal informere om fakta. Skriv derfor oplysninger om: hvem, hvad, hvornår, hvordan osv.
g. Sprog: Sproget skal være præcist og kompakt. Brug ikke for meget plads på lange miljøbeskrivelser og personskildringer. Det er nyheden/konflikten, som skal være i fokus.
h. Der må gerne være korte interviews eller citater fra relevante kilder i en nyhedsartikel.
 
3. Layout
a. Artikler følger helst nogle regler om layout. Du kan se et eksempel her: Artikel-layout
b. En artikel i en rigtig papir-avis skal skrives i 3-4 spalter. En artikel på internettet står dog sjældent i spalter.
c. Sæt gerne et billede ind. Sørg for at angive hvem, der har taget billedet, og hvornår det er taget - hvis det er muligt. Husk billedtekst.
d. En nyhedsartikel skal have en rubrik (overskrift). Rubrikken skal skrives med meget større bogstaver end brødteksten.
e. Husk at angive journalistens navn og dato (altså dig). Dette kaldes en byline. 
f. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Times New Roman, Georgia, Helvetica, Arial.
g. Teksten skal venstrejusteres. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
h. Brug gerne citatbokse, diagrammer, undersøgelser, faktabokse. 
i. Brug gerne citater fra interviews. Husk at angive navnene tydeligt. Fx:
- Moderen til skudofferet, Linda Jeppesen, udtaler: "Jeg bliver aldrig mig selv igen." (Læs mere om kildetyper
j. Hvis du har søgt oplysninger i medier, aviser på nettet eller andet, så husk at lave kildeangivelse.
k. Du kan læse mere om layout i artikler ved at klikke på linket. Her finder du også forklaringer på avisens elementer, fx manchet, mellemrubrik, byline osv. Klik her.

Eksempel på artikel-layout

 Layout Layout m. forklaringer
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node