Novelle

 
1. Hvad er det?
En novelle er en kort opdigtet historie, skrevet af en forfatter. Noveller er fiktion, men historien kan sagtens være inspireret af virkelige begivenheder. En novelle har et eller flere temaer, som den berører. Fx kærlighed, ungdom, stoffer, ulykke, sygdom, ensomhed osv.
 
Der er ofte kun 1 konflikt, 1 hovedperson og selve fortællingen er 1-strenget. Dvs. at fortællingen ofte kun handler om en enkelt adskilt situation. Fx en biograftur, et møde med kærligheden, eller dagen mor og far blev skilt osv.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Vælg en konfliktEn novelle skal kun handle om 1 konflikt. Hovedpersonen vil noget eller skal noget. Der er muligvis modstand eller forhindringer, der gør det vanskeligt for personen. Til slut har personen ofte lært noget, udviklet sig eller på anden måde ændret sig undervejs.
 
Indre eller ydre konflikt:
  • Indre konflikt: Her kommer problemet indefra hovedpersonen selv (Kaldes: hverdagsnovelle).
  • Ydre konflikt: Her "rammes" hovedpersonen af et problem eller en udfordring, som kommer udefra (Kaldes: klassisk novelle).
b. Tone: Gør dig klart, hvordan tonen i novellen skal være er. Skal den fx være romantisk, følelsesladet, spændende, uhyggelig, humoristisk eller andet? Stemningen og sproget skal rettes ind efter det.
c. En fortæller: En novelle skal have en fortæller. En som fortæller historien. Det kan fx være en fra handlingen, eller en udenfor handlingen. Der findes mange forskellige slags fortællere. Fx 1.personfortæller, alvidende fortæller osv. Læs mere om fortællere her.
d. Opbygning: I noveller skal handlingen helst hurtigt i gang. På engelsk siger man: "get to the action". Dette er dog ikke en regel. En novelle starter derfor ofte ”In medias res”.
 
En novelle kan typisk bygges op af 3 dele: 
  1. Vi møder hurtigt personer, miljø og konflikt.
  2. Hovedpersonen går igennem konflikten.
  3. Konflikten har påvirket, ændret eller udviklet hovedpersonen. Konflikten er enten løst eller ikke løst. 
Du kan hente hjælp i tre-akter-modellen.
e. Tema: En novelle skal have et eller flere temaer. Fx kærlighed, venskab, sygdom, krig, ungdomsliv, sex, ensomhed, identitet, ondskab osv.
f. Planlæg: Det er en god ide at lave en handlingslinje eller ide-blomst, inden man går i gang med at skrive.
g. Direkte tale. Der er ofte direkte tale i noveller.
h. Vælg synsvinkel. Brug enten jeg-fortæller eller 3. person-fortæller.
i. Nutid eller datid: Vælg om novellen skal skrives i nutid eller datid.
j. Slutning: Noveller kan slutte på mange måder. Nogle noveller slutter åbne mens andre gør historien grundigt færdig. Det bestemmer du. Men husk: en novelle skal helst have noget på hjerte! Altså noget den vil vise os og give os indblik i.
 
3. Layout
a. En novelle skal have en titel.
b. Der skal være afsnit i teksten. Fx ved et skift i miljø, synsvinkel eller handlingen.
c. Hvis personerne taler til hinanden (citater), skal det vises med anførsels-tegn.
d. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Times New Roman.
e. Teksten skal venstrejusteres.
f. Højremargin skal være med ord-deling.
g. En novelle er normalt 1,5 - 5 sider. Der er dog ingen regler for dette, så man bestemmer selv.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node