Novelle

 
1. Hvad er det?
En novelle er en opdigtet historie med et historieforløb. Novellen har en række genretræk, som ofte går igen.
a. Novellen er en opdigtet historie, så kun fantasien sætter grænser. Noveller kan dog godt være inspireret af virkelige begivenheder.
b. En novelle har et eller flere temaer, som den berører.
Fx kærlighed, ungdom, stoffer, ulykke, sygdom, ensomhed osv.
c. En novelle er en kort historie, med kun 1 hovedperson og kun 1 konflikt
d. Historien handler ofte kun om en enkelt situation. Fx en biograftur, et møde med kærligheden, eller dagen hvor mor og far blev skilt osv.
e. Novelle hører under kategorien: fiktion.
f. Læs mere om genretræk i noveller.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. En novelle handler for det meste om kun 1 person og 1 konflikt. Personen skal igennem denne konflikt, og novellen koncentrerer sig om dette.
b. Gør dig klart, hvilken undergenre novellen skal skrives i. Dette er afgørende for sproget og opbygningen af novellen. 
 
Eksempler på undergenrer: Gyser, science fiction, trivialnovelle, krimi, kærlighedsnovelle, psykologisk/thriller, realistisk novelle, surrealistisk novelle, fantastisk novelle, drama, komedie osv.
c. En novelle kan typisk bygges op sådan: 
 
1: Før konflikten
2: Hovedpersonen løser eller gennemlever konflikten
3: Efter konflikten.
 
Du kan hente hjælp i tre-akter-modellen.
d. I noveller skal handlingen hurtigt i gang. Vi skal hurtigt hen til konflikten, hvor hovedpersonen skal løse et problem. På engelsk siger man: "get to the action". Der er ikke så meget tid til lange præsentationer af personer og miljø som i fx i en roman.
 
En novelle starter derfor ofte ”In medias res”. Man kastes ind midt i handlingen.
e. Der er kun få vigtige personer og oftest kun 1 hovedperson.
f. Personen har ofte lært noget, udviklet sig eller på anden måde ændret sig undervejs.
g. En novelle skal have et eller flere temaer. Fx kærlighed, venskab, sygdom, krig, ungdomsliv, sex, ensomhed, identitet, ondskab osv.
h. Det er en god ide at lave en handlingslinje eller mindmap, inden man går i gang med at skrive.
i. Der er ofte direkte tale i noveller.
j. Vælg synsvinkel. Brug enten jeg-fortæller eller 3. person-fortæller.
k. Vælg om novellen skal skrives i nutid eller datid.
l. En novelle skal helst have noget på hjerte.... et budskab.
m. Noveller afsluttes ofte med en åben slutning. Det er dog ikke et krav.
 
3. Layout
a. En novelle skal have en titel.
b. Der skal være afsnit i teksten. Fx ved et skift i miljø, synsvinkel eller handlingen.
c. Hvis personerne taler til hinanden (citater), skal det vises med anførsels-tegn.
d. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Times New Roman.
e. Teksten skal venstrejusteres.
f. Højremargin skal være med ord-deling.
g. En novelle er normalt 1,5 - 5 sider. Der er dog ingen regler for dette, så man bestemmer selv.