Novelle

 
1. Hvad er det?
En novelle er en opdigtet historie med et historieforløb. Novellen har en række genretræk, som ofte går igen.
a. Novellen er en opdigtet historie, så kun fantasien sætter grænser. Noveller kan dog godt være inspireret af virkelige begivenheder.
b. En novelle har et eller flere temaer, som den berører.
Fx kærlighed, ungdom, stoffer, ulykke, sygdom, ensomhed osv.
c. En novelle er en kort historie, med kun 1 hovedperson og kun 1 konflikt
d. Historien handler ofte kun om en enkelt situation. Fx en biograftur, et møde med kærligheden, eller dagen hvor mor og far blev skilt osv.
e. Novelle hører under kategorien: fiktion.
f. Læs mere om genretræk i noveller.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. En novelle handler for det meste om kun 1 person og 1 konflikt. Personen skal igennem denne konflikt, og novellen koncentrerer sig om dette.
b. Gør dig klart, hvilken stemning / tone novellen skal skrives i. Skal den være romantisk, følelsesladet, spændende, uhyggelig, humoristisk eller andet?
c. En novelle kan typisk bygges op sådan: 
 
1: Før konflikten
2: Under konflikten. Hovedpersonen gennemlever eller løser konflikten
3: Efter konflikten. Hovedpersonen er ændret eller har lært noget.
 
Du kan hente hjælp i tre-akter-modellen.
d. I noveller skal handlingen helst hurtigt i gang. På engelsk siger man: "get to the action". Dette er dog ikke en regel.
 
En novelle starter derfor ofte ”In medias res”. Man kastes ind midt i handlingen, hvor man hurtigt lærer konflikten at kende.
e. Der er kun få vigtige personer og oftest kun 1 hovedperson.
f. Hovedpersonen vil noget eller skal noget. Der er muligvis modstand eller forhindringer, der gør det vanskeligt for personen. Til slut har personen ofte lært noget, udviklet sig eller på anden måde ændret sig undervejs.
 
Aktantmodellen bruges som regel til eventyr, men kan være behjælpelig med at få styr på hovedpersonen i sin novelle, inden man skriver:
  • Hvem/hvad vil personen have?
  • Hvem/hvad laver modstand på dette?
  • Hvem/hvad hjælper personen med at få det?
  • Hvordan lykkes eller mislykkes det?
g. En novelle skal have et eller flere temaer. Fx kærlighed, venskab, sygdom, krig, ungdomsliv, sex, ensomhed, identitet, ondskab osv.
h. Det er en god ide at lave en handlingslinje eller mindmap, inden man går i gang med at skrive.
i. Der er ofte direkte tale i noveller.
j. Vælg synsvinkel. Brug enten jeg-fortæller eller 3. person-fortæller.
k. Vælg om novellen skal skrives i nutid eller datid.
l. En novelle skal helst have noget på hjerte.... et budskab.
m. Noveller kan sagtens have en åben slutning
 
3. Layout
a. En novelle skal have en titel.
b. Der skal være afsnit i teksten. Fx ved et skift i miljø, synsvinkel eller handlingen.
c. Hvis personerne taler til hinanden (citater), skal det vises med anførsels-tegn.
d. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Times New Roman.
e. Teksten skal venstrejusteres.
f. Højremargin skal være med ord-deling.
g. En novelle er normalt 1,5 - 5 sider. Der er dog ingen regler for dette, så man bestemmer selv.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node