Læserbrev

 
1. Hvad er det?
Et læserbrev er en tekst, som bringes i fx en avis, men som er skrevet af én af avisens læsere (afsenderen) - altså ikke en journalist. Afsenderen ønsker at dele sine holdninger, med avisens andre læsere, om et aktuelt emne eller en sag.
 
Afsenderen præsenterer problemet og er skarp på sin holdning. Man argumenterer med eksempler. Ofte afslutter man læserbrevet med en opfordring til en bestemt tanke eller handling. Læserbrevet argumenterer flittigt for at overbevise modtageren. Et læserbrev kan minde lidt om et debatindlæg, men er kortere, behandler problemet mere konkret og er friere i sin form. 
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Rubrik. Lav en rubrik. som fanger læserens opmærksomhed. Den skal helst afsløre noget om, hvad teksten kommer til at handle om.
b. Vær tydelig. Din personlighed og dit humør må gerne træde frem i teksten. Det er DIG og dine holdninger, der er i spil i et læserbrev.
 
Et læserbrev skal udstråle interesse og energi, og må gerne have temperament. Man kan sagtens lyde utilfreds og sur, hvis der er grund til det - men pas på ikke at blive "for meget". Man kan sagtens skælde ud, uden at man råber og bliver barnlig osv. Det er vigtigt at læserne kommer over på din side.
c. Præsentation: Præsenter og beskriv emnet og problemet. Ingen må være i tvivl om, hvad læserbrevet er skrevet for.
d. Synspunkter: Du skal komme med dine synspunkter tidligt i teksten.
 
Kom med 2-3 argumenter for synspunktet underbygget med eksempler. Derefter er det vigtigt at argumentere for disse synspunkter. Altså: Hvorfor synes du det du synes? Husk at gode og kloge argumenter og eksempler kan vinde mange diskussioner.
e. Argumentér: Brug ord og sætninger, som viser at du argumenterer.
Fx: derfor, fordi, nemlig, således, da, på grund af, det vil sige ...
f. Sprog: Sproget skal være sagligt, konkret og levende. Tonen må gerne være skarp, men ordentlig og ikke nedladende. Så stopper folk nemlig med at lytte til dig.
g. Kom med løsninger: Kom med ideer og løsningsforslag til problemet. Man kan også nævne og kommentere andres løsningsforslag.
h. Appellér: Appellér til modtageren - dvs. tal til læserens fornuft og følelser, så læseren mærker det samme som dig og bliver overbevist. Se: de 3 appelformer.
i. Opsamling: Slut med en konklusion, og slå fast hvad du mener.
 
3. Layout
a. Hvis læserbrevet skal bringes i en avis, skal det skrives i 2-4 spalter.
b. Der skal være en rubrik, som fanger læseren.
c. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Times New Roman.
d. Teksten skal venstrejusteres.
e. Højremargin skal være med ord-deling.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node