Læserbrev

H
 
1. Hvad er det?
Formålet med et læserbrev er at give en avislæser mulighed for at dele sine holdninger om et bestemt emne (tema) eller om en konkret sag.
a. Et læserbrev er altså en tekst, som bringes i fx en avis, men skrevet af én af avisens læsere (afsenderen) - altså ikke en journalist - henvendt til avisens andre læsere.
b. Læserbrevets afsender er en person, som ønsker at dele sine holdninger til et aktuelt emne (tema).
c. Afsenderen præsenterer problemet og er skarp på sin holdning. Man argumenterer med eksempler. Endelig afslutter man med en opfordring til en bestemt handling.
d. Læserbrevet forsøger ved hjælp af argumentation at overbevise modtageren om, at afsenderens synspunkt er rigtigt.
e. Et læserbrev er subjektivt. Dvs. at afsenderen udtrykker sine egne holdninger og meninger.
f. Et læserbrev minder om et debatindlæg, men er kortere og behandler problemet mere konkret. 
g. Et læserbrev hører under kategorien: opinion.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Lav en rubrik. som fanger læserens opmærksomhed.
b. Brug jeg-fortæller.
c. Præsentation: Præsenter og beskriv emnet og problemet.
d. Synspunkter: Du skal komme med dit synspunkt (din mening). Kom med 2-3 argumenter for synspunktet underbygget med eksempler.
e. Løsninger: Kom med løsningsforslag på problemet. Man kan også nævne andres løsningsforslag (i en pæn tone).
f. Sprog: Sproget skal være sagligt, konkret og levende. Tonen må gerne være skarp, men ordentlig og ikke nedladende.
g. Argumentér: Brug ord, som viser at man argumenterer: derfor, fordi, nemlig, således, da, på grund af. Husk at gode argumenter og eksempler kan vinde mange diskussioner.
h. Appellér: Appellér til modtageren - dvs. tal til læserens fornuft og følelser, så læseren mærker det samme som dig og bliver overbevist. Se: de 3 appelformer.
i. Opsamling: Slut med en konklusion og slå fast hvad du mener.
 
3. Layout
a. Hvis læserbrevet skal bringes i en avis, skal det skrives i 2-4 spalter.
b. Der skal være en rubrik, som fanger læseren.
c. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Times New Roman.
d. Teksten skal venstrejusteres.
e. Højremargin skal være med ord-deling.