Folkeeventyr / Kunsteventyr

Hvad er et folkeeventyr?

Folkeeventyr var mundtlige overleveringer. Fortællerne af folkeeventyr var ”professionelle,” der vandrede rundt i hele Europa og fortalte eventyr. Det gjorde, at hver enkelt fortæller kunne give eventyret sit helt personlige præg og tilpasse den til tilhørerne. Ingen kender forfatteren til et folkeeventyr, man kender kun de personer, som har samlet folkeeventyrene og nedskrevet dem. Eks. Brødrene Grimm.
 
Formålet med folkeeventyrene har først og fremmest været, at fungere som underholdning. Derudover har de også givet de fattige bønder en mulighed for at undslippe dagligdagens hårde liv. De fattige kunne drømme sig ind i en eventyrlig verden. Sidenhen har man fundet frem til, at de også havde en opdragende/dannende/moraliserende funktion.
 
Folkeeventyrene har en dobbelthed ved, at de kan være underholdende, men egentlig forsøger at fortælle os, hvordan vi skal leve og opføre os.
 
 

Hvad er et kunsteventyr?

Kunsteventyrene ligner på mange måder folkeeventyrene. Den vigtigste forskel på kunsteventyr og på folkeeventyr er, at kunsteventyrene er skrevet af en kendt forfatter/kunstner.
 
Den mest kendte af alle eventyrforfattere er danske Hans Christian Andersen (HCA.)

Kunsteventyrene blev populære engang i 1800-tallet. Dette hænger sammen med, at de har hentet meget inspiration fra folkeeventyrene, så da fx Brødrene Grimm samlede alverdens folkeeventyr i 1800-tallet blev det startskuddet til, at en kunstner som HCA begyndte at skrive kunsteventyr.

I starten så man meget ned på kunsteventyrene. De vigtigste borgere i samfundet anså kunsteventyr som fortællinger for børn. I dag har vi et helt andet syn på kunsteventyr. De er blevet en del af vores kulturelle baggrund, og de er elsket af både børn og voksne, hvilket hænger sammen med, at de kan forstås på forskellige niveauer af både børn og voksne.
 
 
  
  Folkeeventyr Kunsteventyr
Baggrund
Folkeeventyr blev fortalt fra mund til mund. De blev senere skrevet ned i 1600-tallet.
 
De blev brugt som opdragelse og til at give almindelige mennesker håb om rigdom og lykke.
Kunsteventyr er skrevet af en kendt forfatter. Fx H.C.Andersen.
 
Ofte er de gamle folkeeventyr skrevet om til kunsteventyr.
Komposition Skrevet i kronologisk orden. Der kan være spring i tid - og flere handlingsforløb.
Fortælle-teknik
Én handling udløser automatisk den næste handling.
 
Handlingsdrevet historie: Historien drives ofte fremad af begivenheder som personen deltager i / udsættes for.
Handling beskrives med motiv og følelser.
 
Persondrevet historie: Historien drives ofte fremad af personens ønsker og motiver.Det er vigtigt at vi kender personen.
Personer
Personerne er "flade". Det betyder, at deres karakter og personlighedstræk ikke ændrer igennem historien. 
 
Der bruges næsten ingen ord til at beskrive personen.
 
Personerne er ofte inddelt i gode og onde.
Personerne er "runde". Det betyder, at deres karakter og personlighedstræk godt kan udvikle sig igennem historien.
 
Der bruges mange ord til at beskrive personen. Fx tillægsord.
 
Personer har følelser og karaktertræk.
Sprog
Der er ofte formelsprog
 
Mange gentagelser i sproget.
 
Magiske tal: 3,7,9,13 m.m.
Meget lidt formelsprog. Forfatteren havde sit eget sprog.
 
Magiske tal: 3,7,9,13 m.m.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node