Kronik

 
1. Hvad er det?
En kronik er en slags fri tekst om et emne (tema), i en avis eller et andet skreven medie.
a. Kronikken er avisens "essay". De to genrer minder meget om hinanden.
b. I en kronik leder man efter sandheden; man forsøger at finde ud af noget, ikke for at fortælle det, man allerede har fundet ud af. Noget forfatteren er optaget af, overraskes over, tænker over, undrer sig over. Forfatteren er nysgerrig på sit emne og er derfor undersøgende og reflekterende.
c. Forfatteren begrunder og argumenterer kommer med eksempler og modeksempler.
d. Kronik hører under kategorien: opinion
2. Hvordan skriver jeg?
a. En kronik skal være subjektiv.
b. Sproget er normalt velformuleret, men ikke fint og højtideligt.
c. Der skal være en slags ”rød tråd” igennem teksten. Det er vigtigt at holde fast i, hvad det er man undersøger. Lav eventuelt en handlingslinje eller et mindmap inden du skriver.
d. Man begrunder og argumenterer.
f. Man finder eksempler og modeksempler.
e. Beskrivelser: Man beskriver grundigt det man undersøger.
f. Refleksion: man reflekterer over emnet. Se på emnet udefra og se på det fra flere sider (også selv om du ikke er enig).
g. Erindring: særlige hændelser fra tidligere del af ens liv.
h. Sansning: man beskriver oplevelser, man har haft med høre-, lugte-, syns-, smags- og følesansen.
i. Indre monolog: man taler med sig selv.
j. Forundring: noget, man overraskes over og tænker over.
k. Tankeeksperiment: fx ”hvad nu hvis…”
l. Man kan dele teksten op i 3: 
 
1. Præsentation er emne + problemstiling
2. Diskussion (med sig selv)
3. Konklusion / afslutning
n. I en kronik går forfatteren ind i en slags debat eller samtale med sig selv. En indre monolog. Der argumenteres for og imod, og forskellige løsninger bliver undersøgt.
o. Forfatteren vil gerne danne et udgangspunkt, som læseren kan tænke videre over, når teksten er færdig.
3. Layout
a. Skal skrives i 2-4 spalter, hvis den skal skrives til en avis. 
a. Kronikken skal have en rubrik (overskrift), der siger noget om emnet.
c. Brug afsnit. Inddel teksten relevante steder.
d. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Times New Roman osv.
e. Teksten skal venstrejusteres.
f. Højremargin skal være med orddeling.
g. Hvis du har søgt oplysninger, så husk at angive kilder.