Kronik

 
1. Hvad er det?
En kronik er en slags fri tekst om et emne (tema) i en avis eller et blad. Kronikken er avisens "essay", da de to genrer minder meget om hinanden. I en kronik leder man efter sandheden; man forsøger at finde ud af noget, ikke for at fortælle det, man allerede har fundet ud af. Dvs. man tænker over emnet, overvejer det, spørger ind til og reflekterer. Man undersøger, begrunder og argumenterer kommer med eksempler og modeksempler. 
 
I en kronik er, den der skriver, nysgerrig og optaget af emnet. Man ønsker at fordybe sig i det - både før - og imens der skrives.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. En kronik skal være subjektiv.
b. Sproget er normalt velformuleret, men ikke fint og højtideligt.
c. Der skal være en slags ”rød tråd” igennem teksten. Det er vigtigt at holde fast i, hvad det er man undersøger. Lav eventuelt en handlingslinje eller et mindmap inden du skriver.
d. Man begrunder og argumenterer.
f. Man finder eksempler og modeksempler.
e. Beskrivelser: Man beskriver grundigt det man undersøger.
f. Refleksion: man reflekterer over emnet. Se på emnet udefra og se på det fra flere sider (også selv om du ikke er enig).
g. Erindring: særlige hændelser fra tidligere del af ens liv.
h. Sansning: man beskriver oplevelser, man har haft med høre-, lugte-, syns-, smags- og følesansen.
i. Indre monolog: man taler med sig selv.
j. Forundring: noget, man overraskes over og tænker over.
k. Tankeeksperiment: fx ”hvad nu hvis…”
l. Man kan dele teksten op i 3: 
 
1. Præsentation er emne + problemstiling
2. Diskussion (med sig selv)
3. Konklusion / afslutning
n. I en kronik går forfatteren ind i en slags debat eller samtale med sig selv. En indre monolog. Der argumenteres for og imod, og forskellige løsninger bliver undersøgt.
o. Forfatteren vil gerne danne et udgangspunkt, som læseren kan tænke videre over, når teksten er færdig.
 
3. Layout
a. En kronik i en rigtig papir-avis skal skrives i 3-4 spalter. En artikel på internettet står dog sjældent i spalter.
b. Hvis du sætter et billede ind i artiklen skal du angive kilden under billedet.
c. En kronik skal have en rubrik (overskrift). Rubrikken skal skrives med meget større bogstaver end brødteksten. Den skal afslører noget om indholdet i kronikken.
d. Husk at angive navn og dato på kronikøren (altså dig). Dette kaldes en byline. 
e. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Georgia, Helvetica, Arial, Calibri osv.
f. Teksten skal venstrejusteres. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
g. Hvis du kommenterer på noget andre har sagt, skal du huske at angive kilden tydeligt. Fx:
- Linda Jeppesen siger i en artikel i B.T. at hun ikke tror på liv efter døden.(Læs mere om kildetyper)
h. Husk at sætte tegn ved citater.
i. Hvis du har søgt oplysninger i medier, aviser på nettet eller andet, så husk at lave kildeangivelse.
j. Du kan læse mere om layout i artikler ved at klikke her.
- !!! Vær opmærksom på at eksemplet er en nyhedsartikel.
- Her finder du også forklaringer på avisens elementer, fx manchet, byline osv.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node