Kortprosa

 
1. Hvad er det?
Formålet med en kortprosa-tekst er at skrive om opdigtede situationer og begivenheder på en kort og kunstnerisk måde.
a. Kortprosa er skønlitteratur. Det er derfor en opdigtet tekst, som forfatteren selv har fundet på. 
b. Kortprosa er en meget kort tekst.
c. Kortprosa kan låne fra andre genrer. Både i måden det er skrevet på, men også i måden det ser ud på. Kortprosa kan derfor ligne fx et digt eller et essay, uden at være det.
d. Kortprosa eksperimenterer med sprog og form. Dvs. at måden det er skrevet på muligvis kan skifte undervejs. Der bliver ofte brugt symboler, idiomer (talemåder) og hentydninger til andre tekster.
e. Kortprosa er få ord med meget indhold. Man kan sige at vi kun ser toppen af isbjerget. Man må selv dykke ned for at se hele isbjerget. Der kan stå meget "mellem linjerne". Kortprosa kan derfor være en svær tekst at læse og forstå. De 3 k'er: Kortprosa skal være kortfattet, koncentreret og kompleks
f. Teksten har en handling, der kan virke som en gåde der skal løses. Der forklares ikke særligt meget, så læseren skal selv "på arbejde" for at forstå eller finde budskaber i teksten. Det kaldes "Showing not telling", når en tekst rummer mere indhold end den selv forklarer. Ofte er det op til læseren selv at vurdere, hvad den handler om.
g. Kortprosa handler for det meste om kun en enkelt begivenhed.
h. Man skal være opmærksom når man læser. Selv små ligegyldige steder eller ting i teksten, kan betyde noget eller få betydning senere i teksten.
i. Kortprosa hører til kategorien fiktion.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Kort tekst: I kortprosa skal du ikke skrive så meget tekst. Kortprosa er ofte kun 1/2 til 1 side.
b. Kun 1 begivenhed: Kortprosa handler for det meste om et øjeblik, en situation, en ting.
c.  Småt men godt: Kortprosa skrives med få ord, men kan indeholde mange ting alligevel. Dvs. der skal stå meget mellem linjerne. Den der læser det, skal fornemme en dybde og et lag i teksten, og der skal være noget at tænke over.
d. De 3 k'er: Kortprosa skal være kortfattet, koncentreret og kompleks
e. Holdninger: I kortprosa er det tilladt at meninger skinner igennem i teksten. Fortælleren kan også tale eller tænke højt om teksten - komme med kommentarer her og der (metarefleksion)
f. Start: Kortprosa starter in medias res. Altså midt inde i en situation / begivenhed. 
h. Slutning: Der bruges ofte åben slutning. Læseren må selv tænke sig til resten.
 
3. Layout
a. Kortprosa fylder som regel 1/2 til 1 side.
b. Kortprosa må gerne stilles op som et digt. Dvs. at der ofte er linjeskift og at teksten kan centreres på midten osv. Den må ligne et digt, men ikke skrives som et digt.
c. Kortprosa har ofte et layout som støtter læseren med at forstå teksten. Det betyder, at der skal være en ide med de linjeskift og afsnit, som du laver.
d. Skriv med en letlæselig skrift i størrelse 11-12
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node