Kommentar

 
1. Hvad er det?
Formålet med en kommentar er at kommentere og reagere på en artikel, læserbrev eller en anden persons holdning. 
a. En kommentar er en tekst i en avis, og kan være skrevet af enten en ansat på avisen eller en udefra.
b. Kommentaren er skrevet, fordi man ønsker at kommentere noget andre har sagt.
c. En kommentar er subjektiv. Dvs. at den der skriver kommentaren, får lov til at udtrykke sine egne holdninger og meninger.
d. En kommentar er typisk bygget op af tre elementer: 1) Præsentation af det man vil kommentere på, 2) Kommentarer og argumenter, 3) Opsamling og konklusion
e. En kommentar tager ofte fat i noget "som rører sig" for tiden. Noget aktuelt. Man skriver en kommentar for at udtrykke og dele sine meninger om dette.
f. En kommentar minder om et debatindlæg. Kommentaren er dog mere opsat på at argumentere, forklare og bevise. Debatindlægget er mere åbent, spørgende, stiller sig kritisk og forventer en diskussion eller et modsvar.
g. Kommentar hører under kategorien: opinion
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. En kommentar skal være subjektiv. Det er dine meninger og holdninger, der er vigtige.
b. En kommentar skal skrives i nutid.
c. Præsenter emnet: I en kommentar skal man også forklare, hvad det er, man kommenterer på. Det kan fx være en artikel, en udsendelse i TV eller en udtalelse fra en politiker. Husk derfor at præsentere dette. Ellers ved læseren ikke, hvad man kommenterer på.
d. Argumentér: I en kommentar skal man argumentere for de holdninger, man har. Man skal forsøge at overbevise læseren om, at man har ret.
 
Det er vigtigt, at du tager udgangspunkt i det, du vil kommentere på. Brug evt. citater
e. Appellér: Appellér til modtageren - dvs. tal til læserens fornuft og følelser, så læseren mærker det samme som dig og bliver overbevist. Se: de 3 appelformer.
f. Vær saglig: En kommentar skal være saglig. Dvs. at den holder sig til sagen og ikke kun kritiserer. Det er derfor vigtigt, at den der skriver kommentaren, er god til at argumentere og har sat sig ind i emnet.
g. Indhold: Husk disse tre elementer:
1) Præsentation af emnet og den holdning man ønsker at kommentere på.
2) Holdninger, påstande, eksempler og argumenter.
3) Opsamling og konklusion.
h: Opsamling: Slut med en konklusion og slå fast hvad du mener.
 
3. Layout
a. En kommentar i en rigtig papir-avis skal skrives i 3-4 spalter. En artikel på internettet står dog sjældent i spalter.
b. En kommentar skal have en rubrik (overskrift). Rubrikken skal skrives med meget større bogstaver end brødteksten. Den må gerne afsløre en holdning, så læseren ved, hvad han/hun kan forvente.
d. Husk at angive navn og dato på forfatteren til kommentaren (altså dig). Dette kaldes en byline. 
e. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Helvetica, Arial, Calibri osv.
f. Teksten skal venstrejusteres. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
g. Når kommenterer på noget andre har sagt, skal du huske at gøre det klart for læseren, hvem du kommenterer på. Husk også at sætte de rigtige tegn ved citater.
h. Hvis du har søgt oplysninger i medier, aviser på nettet eller andet, så husk at lave kildeangivelse.
i. Du kan læse mere om layout i artikler ved at klikke her.
- !!! Vær opmærksom på at eksemplet er en nyhedsartikel.
- Her finder du også forklaringer på avisens elementer, fx manchet, byline osv.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node