Kommentar

 
1. Hvad er det?
En kommentar er en tekst i en avis, og kan være skrevet af enten en ansat på avisen eller en udefra. Formålet er at kommentere på noget, andre har skrevet eller sagt. Den er enten enig eller uenig og udtrykker sine egne holdninger og meninger udfra dette.
  • En kommentar minder lidt, i sprog og form, om et debatindlæg.
  • Kommentar hører under kategorien: opinion.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Præsenter emnet: I en kommentar skal man forklare, hvad det er, man kommenterer på. Det kan fx være en artikel, en udsendelse i TV eller en udtalelse fra en politiker. Husk derfor at præsentere dette. Ellers ved læseren ikke, hvad eller hvem kommentaren er rettet imod.
b. Holdninger. Dine meninger og holdninger er vigtige. Din personlighed og dit humør må gerne træde frem i teksten.
c. Sprog: Sproget er rimeligt frit, men det skal være klart og tydeligt, hvad du kommenterer på, og hvad du mener. Læseren må ikke være i tvivl. Det er også en god ide, hvis du lyder, som om du har tænkt grundigt over det, du vil sige
d. ArgumentérBrug citater og eksempler fra den tekst du kommenterer på til at "spille op ad". Husk at argumentere for de holdninger, du har. Er du enig eller uenig og hvorfor er du det.
 
Forsøg også at overbevise læseren.
e. Appellér: Appellér til modtageren - dvs. tal til læserens fornuft og følelser, så læseren mærker det samme som dig og bliver overbevist. Se: de 3 appelformer.
f. Vær saglig: En kommentar skal være saglig. Dvs. at den holder sig til sagen og ikke kun kritiserer. Det er derfor vigtigt, at den der skriver kommentaren, er god til at argumentere og har sat sig ind i emnet.
g. Indhold: En kommentar kan bygges op af disse 3 elementer:
  1. Præsentation af emnet og den holdning man ønsker at kommentere på.
  2. Holdninger, påstande, eksempler og argumenter.
  3. Opsamling og konklusion.
h: Opsamling: Slut med en konklusion og slå fast hvad du mener.
 
3. Layout
a. En kommentar i en rigtig papir-avis skal skrives i 3-4 spalter. En artikel på internettet står dog sjældent i spalter.
b. En kommentar skal have en rubrik (overskrift). Rubrikken skal skrives med meget større bogstaver end brødteksten. Den må gerne afsløre en holdning, så læseren ved, hvad han/hun kan forvente.
d. Husk at angive navn og dato på forfatteren til kommentaren (altså dig). Dette kaldes en byline. 
e. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Helvetica, Arial, Calibri osv.
f. Teksten skal venstrejusteres. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
g. Når du kommenterer på noget andre har sagt, skal du huske at gøre det klart for læseren, hvem du kommenterer på. Husk også at sætte de rigtige tegn ved citater.
h. Hvis du har søgt oplysninger i medier, aviser på nettet eller andet, så husk at lave kildeangivelse.
i. Du kan læse mere om layout i artikler ved at klikke her.
- !!! Vær opmærksom på at eksemplet er en nyhedsartikel.
- Her finder du også forklaringer på avisens elementer, fx manchet, byline osv.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node