Klumme

1. Hvad er det?
En klumme er en tekst i en avis, som forholder sig til et aktuelt emne eller om betragtninger fra hverdagen.
a. I en klumme er det dine egne holdninger og meninger, der kommer til udtryk. Den er: subjektiv.
b. Klummen kan i princippet handle om alt, men handler for det meste om emner der rører sig lige nu: altså noget aktuelt.
c. En klumme er ofte skrevet på en underholdende måde. Klummen ønsker at fastholde læseren ved at være interessant og lærerig læsning. Klummen kan også have en provokerende eller humoristisk tone. 
d. En klumme skal være troværdig og overbevisende. Afsenderen har derfor sat sig ordentligt ind i emnet og ved hvad han/hun snakker om. 
e. En klumme har en klar holdning til sit emne, og forsøger at redegøre for den. Klummen er fyldt med eksempler, argumenter og begrundelser. 
f. En klumme deles med andre i aviser eller andre nyhedsmedier.
g. Klummen hører under kategorien: opinion.
2. Hvordan skriver jeg?
a. Jeg-fortæller: Brug jeg-fortæller.
b. Aktuelt: Tag udgangspunkt i noget fra hverdagen eller noget, der er aktuelt. Det kan være noget, som irriterer dig eller gør dig glad, eller noget, som du synes er rigtigt eller forkert.
c. Holdning: Det er meget vigtigt, at du har en holdning til det emne, du skriver om.
d. Argumentér: Når du skriver hvad du mener, så husk at begrunde dine meninger.
  • Hvorfor synes du det du mener?
  • Giv eksempler og kom med argumenter.
  • Forsøg at overbevise læseren om at du har ret.
e. Appelformer: Du kan bruge de tre appelformer: etos, logos og patos - for at få læseren over på din side. Læs mere.
f. Sprog: Sproget skal helst være velovervejet og velformuleret - men helst ikke alt for højtideligt eller fagsprogsagtigt. Du kan derfor skrive i et rimeligt frit og almindeligt sprog - men vis læseren at du har tænkt grundigt over det, du skriver om. 
g. Interessant læsning: Man må gerne tænke og skrive på en kreativ måde. Fx vælge ”en skæv vinkel”. 
  • En klumme skal helst være: interessant, lærerig og underholdende at læse.
h. Reflektioner: Man skal reflektere over sit emne og komme med forslag løsninger/forbedringer.
i. Konklusion: Lav en konklusion, hvor du til sidst samler de vigtigste ting op og slår fast, hvad du mener.
3. Layout
a. En klumme skal have en rubrik (overskrift)
b. En klumme kan sagtens have underrubrik og mellemrubrikker.
c. En klumme skal have en byline (navnet på den, der skriver: det er dig)
d. Hvis der står i opgaven, at den skal trykkes i en avis, ugeblad eller magasin, skal den stå i 2-3 spalter.
e. Citater skal helst være fremhævede. Fx kursiv.
f. En klumme fylder normalt 1 til 2 sider