Genretræk - oversigt

Skemaet viser de genrer, som kan inddeles i de 4 kategorier: fiktion, refleksion, opinion og information. I den grå boks nedenunder er links til flere genrer, undergenrer og formater.
 
Fiktion Refleksion Opinion Information
 
 
 
  
 
 
 
 
Roman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikler (generelt)
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre genrer, undergenrer og formater
Fantasy (undergenre, fiktion)
 

Maleri
(format)
 
Podcast, lyd (format)
 
Science fiction (undergenre, fiktion)

Forklaring til de fire kategorier

Fiktion
Fiktion er historier, som er opfundet af forfatteren. De kan tage udgangspunkt i virkeligheden eller være inspireret af virkelige hændelser, men er stadig et produkt af forfatterens fantasi. Fiktionstekster har for det meste til opgave at underholde og inspirere læseren.
 
Refleksion
Refleksion er når forfatteren skriver en tekst, hvor der tænkes højt. Forfatteren tænker fx over et emne, hvor der foregår en indre diskussion. Forfatteren vender og drejer tingene, overvejer, spørger ind til, problematiserer osv. For det meste når forfatteren frem til en form for konklusion eller afklaring - dog ikke altid. Refleksion har til opgave at dele observationer, erfaringer, tanker og synspunkter samt at inspirere læseren.
 
Opinion
Opinion er en kategori af artikler fra aviser og nyhedssider. Journalisten eller andre afsendere har her mulighed for at udtrykke holdninger og meninger. Man kan kalde disse artikler for "subjektive", da de er baseret på, hvad afsenderen synes der skal lægges vægt på, og fordi de er præget af en holdning. Opinionsartikler har for det meste til opgave at sætte fokus på et emne samt at overbevise, inspirere og- eller provokere læseren.
 
Information
Information er en kategori af artikler fra aviser og nyhedssider. Artiklerne er skrevet af en journalist, som har til opgave at afdække en begivenhed/nyhed. Derfor kaldes denne kategori også: journalistik. Disse artikler er fyldt med information, fakta, baggrund og interviews om begivenheden og er for det meste objektive. Journalisten vælger en vinkel at skrive ud fra. Informationsartikler har til opgave at oplyse og informere læseren.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node