Genretræk - oversigt

Litteraturgenrer inddelt i kategorier

Klik på de enkelte genrer for at læse om genretræk.
 
Fiktion Refleksion Opinion Information
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Andre genrer og formater

Fiktion Faktion Fakta
Andet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikler (generelt)
  
 
Podcast (format)
 
Maleri (format)
 
 
 
 

Hvad er kategori, format, genre, undergenre.....?

Det kan være svært at finde rundt i disse overskrifter. Her er et forsøg på en forklaring på de forskellige overskrifter. Vær obmærksom på at disse inddelinger kan diskuteres og de mange genrer og undergenrer ofte flyder ind i hinanden osv.
 
Kategori
Kategorien er er den overordnede retning jeg ønsker min handling skal have. Fx fiktion, information, refleksion osv. Er det noget jeg selv finder på, eller skal det være en virkelig fortælling - eller måske en blanding? (Læs uddybende forklaringer om kategorierne nederst på siden)
 
Format
Formatet er det medie som man har valgt at bringe handlingen i. Fx en bog, en film, et billede, en podcast.
 
Genre
Genren er lidt det samme som ordene "type" eller "slags". Altså hvilken slags bog, film, podcast er det? Fx kan en film være lavet i genren spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm, kunstfilm osv. Der findes utallige genrer og det er svært at få overblik over dem alle, da der hele tiden opstår nye.
 
Undergenre
Undergenren repræsenterer en retning for genren. Oftest betyder det at man tager udgangspunkt i en særlig stemning eller et tema. Fx drama, komedie, romantik eller gys. Dette får stor betydning for den måde, den er lavet på. Fx ved måden handlingen er sat sammen på og ved brug af forskellige virkemidler.  

Eksempel:

Jeg forestiller mig at jeg selv vil lave en podcast. Den skal hedde "Den Blodige Tirsdag".
 • Det skal være en historie, som jeg selv finder på.
  Jeg vælger kategorien: fiktion.
   
 • Jeg vil bringe det i radioen som lyd.
  Jeg vælger formatet: podcast.
   
 • Jeg vil gerne lave en podcast med indtalte replikker og med baggrundslyde.
  Jeg vælger genren: hørespil.
   
 • Jeg vil gerne lave en uhyggelig historie.
  Jeg vælger undergenren: gyser.

Kategorier

Fiktion
Fiktion er historier, som er opfundet af forfatteren. De kan tage udgangspunkt i virkeligheden eller være inspireret af virkelige hændelser, men er stadig et produkt af forfatterens fantasi. Fiktionstekster har for det meste til opgave at underholde og inspirere læseren.
 
Refleksion
Refleksion er når forfatteren skriver en tekst, hvor der tænkes højt. Forfatteren tænker fx over et emne, hvor der foregår en indre diskussion. Forfatteren vender og drejer tingene, overvejer, spørger ind til, problematiserer osv. For det meste når forfatteren frem til en form for konklusion eller afklaring - dog ikke altid. Refleksion har til opgave at dele observationer, erfaringer, tanker og synspunkter samt at inspirere læseren.
 
Opinion
Opinion er en kategori af artikler fra aviser og nyhedssider. Journalisten eller andre afsendere har her mulighed for at udtrykke holdninger og meninger. Man kan kalde disse artikler for "subjektive", da de er baseret på, hvad afsenderen synes der skal lægges vægt på, og fordi de er præget af en holdning. Opinionsartikler har for det meste til opgave at sætte fokus på et emne samt at overbevise, inspirere og- eller provokere læseren.
 
Information
Information er en kategori af artikler fra aviser og nyhedssider. Artiklerne er skrevet af en journalist, som har til opgave at afdække en begivenhed/nyhed. Derfor kaldes denne kategori også: journalistik. Disse artikler er fyldt med information, fakta, baggrund og interviews om begivenheden og er for det meste objektive. Journalisten vælger en vinkel at skrive ud fra. Informationsartikler har til opgave at oplyse og informere læseren.
 
Faktion
Faktion er genrer som blander fiktion og fakta. Dette bruges fx ofte i TV, hvor nogle programmer lægger sig imellem virkelighed og fantasi. 
 
Fakta
Fakta er en kategori med de genrer der viser og fortæller om virkeligheden.
 
Andet
Her er de genrer eller formater, som ikke kan placeres i de andre kategorier eller som er en blanding af dem.