Genrer og kategorier

Litteratur-genrer 

Fiktion Refleksion Opinion Information
  
 
 
-
 
-
 
-
 
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
 
 
 
 
-
 
-
  
 
 
 
 
 
 

 

Medie-genrer 

Fiktion Faktion Fakta
 
 
 
-  
 
  

Kategorierne

Fiktion
Fiktion er historier, som er opfundet af forfatteren. De kan tage udgangspunkt i virkeligheden eller være inspireret af virkelige hændelser, men er stadig et produkt af forfatterens fantasi. Fiktionstekster har for det meste til opgave at underholde og inspirere læseren.
 
Refleksion
Refleksion er når forfatteren skriver en tekst, hvor der tænkes højt. Forfatteren tænker fx over et emne, hvor der foregår en indre diskussion. Forfatteren vender og drejer tingene, overvejer, spørger ind til, problematiserer osv. For det meste når forfatteren frem til en form for konklusion eller afklaring - dog ikke altid. Refleksion har til opgave at dele observationer, erfaringer, tanker og synspunkter samt at inspirere læseren.
 
Opinion
Opinion er en kategori af artikler fra aviser og nyhedssider. Journalisten eller andre afsendere har her mulighed for at udtrykke holdninger og meninger. Man kan kalde disse artikler for "subjektive", da de er baseret på, hvad afsenderen synes der skal lægges vægt på, og fordi de er præget af en holdning. Opinionsartikler har for det meste til opgave at sætte fokus på et emne samt at overbevise, inspirere og- eller provokere læseren.
 
Information
Information er en kategori af artikler fra aviser og nyhedssider. Artiklerne er skrevet af en journalist, som har til opgave at afdække en begivenhed/nyhed. Derfor kaldes denne kategori også: journalistik. Disse artikler er fyldt med information, fakta, baggrund og interviews om begivenheden og er for det meste objektive. Journalisten vælger en vinkel at skrive ud fra. Informationsartikler har til opgave at oplyse og informere læseren.
 
Faktion (medier)
Faktion er genrer som blander fiktion og fakta. Dette bruges fx ofte i TV, hvor nogle programmer lægger sig imellem virkelighed og fantasi. 
 
Fakta (medier)
Fakta er en kategori indenfor medier, som dækker over information, journalistik og virkelige begivenheder som vises eller fortælles om.